YTHS ottaisi myös AMK-opiskelijat

YTHS on valmis ottamaan myös ammattikorkeakouluopiskelijat mukaan samaan terveydenhuoltojärjestelmään yliopisto-opiskelijoiden kanssa. Muutos toisi kaikkien korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitopalvelut samalle tasolle.

Ylioppilaiden terveydenhoito säätiö YTHS on huolehtinut yliopisto-opiskelijoiden terveydestä jo vuodesta 1954 lähtien. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto on puolestaan julkisen palvelun varassa. Vaikka kunnan tulee tarjota terveyspalveluita opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta, on hoidon saaminen kiireettömissä tapauksissa vaikeaa. Vuosituhannen vaihteessa AMK opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö SAMOK olisi ollut kiinnostunut liittymään mukaan YTHS:n piiriin. Tuolloin SYL ja YTHS eivät vielä lämmenneet.

Kuopiossa 25. maaliskuuta vieraillut ylioppilaiden terveydenhoito säätiön hallituksen jäsen Kristiina Kokko näkee ammattikorkeakouluopiskelijoiden mukaan ottamisen järkevänä. Kehittyäkseen YTHS tarvitsee AMK opiskelijat mukaan, sillä opiskelijamäärät ovat laskussa ikäluokkien pienetessä. Myös tasa-arvon kannalta muutos olisi toivottava.
”Korkeakouluopiskelijat muodostavat terveyskäyttäytymiseltään hyvin yhtäläisen joukon. Lisäksi yliopisto-opiskelijat ovat nyt suhteettoman hyvässä asemassa ammattikorkeakouluopiskelijoihin verrattuna”, sanoo Kokko.

Ammattikorkeakoulu opiskelijoiden mukaantulo kaksinkertaistaisi YTHS:n asiakaskunnan. Myös toimipaikkojen määrä lisääntyisi rajusti. YTHS:n palveluita saa nykyään reilulla 20 paikkakunnalla, joista osa hoidetaan ostopalveluilla. Ammattikorkeakouluilla on toimipaikkoja noin 70 paikkakunnalla. Säätiön tulisi yhdistymisen jälkeen tarjota palveluita niillä kaikilla.
”Laajentumisen on oltava suunnitelmallista. Toimintaa ja resursseja lisättäisiin siellä missä tilaa on”, linjaa Kristiina Kokko.

Kokko korostaa, että uusiin toimipaikkoihin investoitaisiin vähitellen. Paikkakunnilla jossa opiskelijoita on vähän  palvelut tuotettaisiin ostopalveluina.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan 104 euron jäsenmaksusta YTHS:n maksuosuus on 42 euroa. Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelija maksaa vapaaehtoisesta opiskelijakuntansa jäsenyydestä 25 euroa vuodessa. YTHS:n palveluiden piiriin pääseminen edellyttäisi jatkossa opiskelijoilta vastaavaa pakkojäsenyyttä kuin ylioppilaskunnassa tai vähintään pakollista YTHS-maksua. Opiskelijakunnan on päätettävä, ovatko he valmiita maksamaan saamastaan palvelusta.

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ja YTHS ovat antaneet lausunnon, jossa kannatetaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden mukaan ottamista tietyin ehdoin. Muutoksesta halutaan hallittu, siirtymäajasta riittävän pitkä ja rahoituksesta varmuus. Päätöksiä odotetaan jo tällä hallituskaudella.
”Viimeistään elokuussa olisi tapahduttava jotain. Tämän jälkeen on edessä arviolta 3-5 vuoden mittainen siirtymäaika. Ehkä asiassa saadaan muutos viimein aikaiseksi tämän vuosikymmenen puolella”, toivoo YTHS:n hallituksen jäsen Kristiina Kokko.