Yrityksen tarina näkyväksi

Teksti: Lotta Pellas
Kuvat: Iisa Manninen
Tapahtuman tuottaja Maiju Pääkkönen haluaa kannustaa muotoilualan yrityksiä tuomaan esille oman tarinansa.

Huhtikuun lopussa järjestettävä Design Week Kuopio 2018 tuo kaupunkiin muotoiluun liittyviä tapahtumia, jotka koostuvat esimerkiksi muotiin, teknologiaan ja graafiseen suunnitteluun liittyvistä ohjelmista. Design Week Kuopio -tapahtumassa raivataan tietä muotoilulle. Monella voi Design Week Kuopion tuottajan Maiju Pääkkösen mukaan olla mielikuva muotoilusta pelkkänä designina, esimerkiksi kalusteen tai muun tuotteen muotoiluna. Muotoilu kuitenkin näkyy kaikkialla tiloista esineisiin, sillä ne ovat jonkun suunnittelemia.

”Kun muotoilu on huolella suunniteltu, se on niin miellyttävää ja helppoa käyttää ettei sitä edes tajua”, Pääkkönen sanoo.

Kolmatta kertaa järjestettävässä tapahtumassa tarjolla on muun muassa seminaareja, näyttelyitä, yritysesittelyitä ja työpajoja. Viikon aikana halutaan tuoda näkyväksi muotoilualan yritysten kehityskaaria ja kytkeä muotoilua enemmän ihmisten arkeen tapahtuman teeman avulla. Sumun poisto -teema on tapahtuman taustaorganisaation ja luovien alojen tekijöiden yhteiskehittelyn tulos.

”Monessa ajatuksessa kiteytyi, että asioita voi olla välillä haasteellista hahmottaa, ne ovat silloin sumussa. Esimerkiksi on hyvä tuoda esille, mitä osaamista alueellamme on, mistä opiskelijat saavat näkemystä todellisesta työelämästä ja mistä löytyy tietoutta tai vertaisverkostoja alan tekijöille ja yleensäkin mitä muotoilua hyödyntämällä voi saavuttaa. Päätimme muun muassa koota yrittäjäpalveluja, tietoutta sekä kannustusta luovan alan tekijöille Design Weekin päätapahtumaan Sumun Poisto! -konferenssiin”, kertoo Pääkkönen.

Tänä vuonna muotoilun viikon tapahtumien ajatus on poistaa sumua tekemällä muotoilua näkyväksi yleisölle esimerkiksi kertomalla mitä on muotoilijan työ tai vaikka auttamalla alan tekijöitä arkisen työn selkiyttämisessä. Viikon päätapahtumassa puhutaan muotoilun ja luovien alojen yrittäjyydestä avoimesti ja kannustetaan yrityksiä avaamaan tarinaansa – mistä on lähdetty liikkeelle ja mitä yrityksen menestyminen tai kasvu on vaatinut.

”Kaikki ovat aloittaneet jostakin, tie menestykseen tai kasvuun ei tapahdu tuosta noin vain”, Pääkkönen toteaa.

Pääkkösen mukaan yritysten tarinan esille nostaminen auttaa myös muita yrittäjiä.
”Pelkän menestyksen esittely ei hirveästi auta toisia. Avataan mieluummin sitä menestystarinaa, mitä se on vaatinut ja mikä oli ratkaisevaa ja kannustetaan siten toisia uskomaan omaan ideaansa.”

Design Week Kuopio 2018

Kuopiossa 23.4.–29.4.

Teemana Sumun poisto, jossa ajatuksena on selkiyttää muotoilun ja luovien alojen merkitystä näkyvämmäksi ja ymmärrettävämmäksi Kuopiossa.

Teollisen muotoilun, muodin, arkkitehtuurin, teknologian, graafisen suunnittelun, palvelumuotoilun, muotoiluajattelun ja yrittäjyyden tapahtumia ympäri kaupunkia.

Ohjelmassa muun muassa seminaareja, näyttelyitä, yritysvierailuja, työpajoja ja ostosmahdollisuuksia.