Ympäristoväki kokoaa joukkonsa ja tulee esiin

JOENSUU – Joensuun Ympäristöfoorumi järjestää kaikille avoimen Liikkeelle! –seminaarin Jokelassa 18. huhtikuuta alkaen kello 17.30. Teemoina seminaarissa ovat kansanliikkeet, kansalaisyhteiskunta ja omaan elinympäristöön vaikuttaminen. Ilta jatkuu ISYY:n ympäristökerhon järjestämissä iltabileissä Suvantokatu kuudessa.

Tänä keväänä perustettu JYF on kohtaamispaikka lähiseudun ympäristöaktiiveille. Foorumin tarkoituksena on koota Joensuun ympäristöjärjestöt ja autonomiset ympäristötoimijat yhteen. Ympäristöfoorumin blogi ja sivuilta löytyvä sähköinen toimintakalenteri kokoavat kaiken paikallisen ympäristö- ja luontotoiminnan yhteen paikkaan. Toiminnasta tiedotetaan myös Facebook-sivun kautta, sekä kuukausittaisissa kokoontumisissa.
“Ympäristöfoorumi -projektin tavoitteena on paikallisen ympäristöliikkeen vaikuttavuuden ja näkyvyyden lisääminen sekä järjestörajat ylittävä yhteistyö. Sen kautta elinympäristömme puolustamisesta pyritään tekemään helpommin lähestyttävää myös järjestöjä tai luonnonsuojelijan leimaa pelkääville.” linjaa Luonto-Liiton puheenjohtaja Tuomo Lindholm.

Harri Hölttä alustaa seminaarissa ympäristöliikkeen historiasta. Jussi Semi aiheesta: Kaupunkilaiset aktiivisina toimijoina sekä Jani Lukkarinen aktivismista ja hallinnasta. Alustusten jälkeen pohditaan työpajoissa, mitä toimintaa on ja ennen kaikkea mitä toimintaa vielä tarvitaan. Seminaarin järjestää Joensuun Ympäristöfoorumi, eli Pohjois-Karjalan maan ystävät, Kohtuus -liike, Joensuun Seudun Luonnonystävät, Savo-Karjalan luontopiiri sekä autonomiset ympäristötoimijat.

Liikkeelle! -seminaari Facebookissa