Yliopistot syventävät yhteistyötään

Itä-Suomen yliopisto haluaa sopia yhteistyöstä Turun, Tampereen ja Oulun yliopistojen kanssa. Tarkoituksena on solmia yhteistyösopimus, joka helpottaisi oman opetuksen ja tutkimuksen karsimista jos joku toinen sopimuksessa mukana olevista yliopistoista jo tekisi samaa.

”Yhteistyön tavoitteena on […] luoda mukana olevien yliopistojen selkeä työnjako, joka poistaa päällekkäisiä kokonaisuuksia ja auttaa yliopistoja profiloitumaan kansallisesti ja kansainvälisesti”, todetaan yliopiston hallituksen esityslistassa, jossa esitetään, että hallitus valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan sopimuksen.

Aiemmin Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen on vakuuttanut, että mitään laitosta tai osastoa ei olla ajamassa alas, mutta joistakin oppiaineista saatetaan luopua.
Yhteistyösopimusta perustellaan esityslistassa sillä, että kun valtio leikkaa yliopistojen rahoitusta, joudutaan toimimaan pienemmillä kustannuksilla, mutta laadusta ei haluta tinkiä. Yliopiston hallituksen kokous on 18. marraskuuta.

Pasi Huttunen