Yliopiston yt-neuvottelujen tulos oli pettymys työntekijöille

KUOPIO Itä-Suomen yliopistossa käydyt tiedekuntien hallinto- ja tukipalveluja koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Alustavasti esitetty tavoite irtisanottavien henkilöiden määrästä on neuvottelujen kuluessa laskenut kymmenellä. Nyt irtisanominen uhkaa noin viitisenkymmentä työntekijää.

Työntekijäjärjestöt ovat tyytymättömiä tulokseen. Henkilöstöjärjestö Pardian Itä-Suomen yliopiston pääluottamusmies Juha Riepponen kokee, että työntekijäpuolen ehdotuksia ei otettu neuvotteluissa huomioon.

”Tulokseen ollaan joka tapauksessa hirvittävän pettyneitä. Meidän mielestä olisi täysin mahdollista hoitaa henkilövähennykset suurten ikäpolvien eläköitymisen myötä”, Riepponen toteaa.

Riepposen mielestä nyt ollaan menossa osittain takalisto edellä puuhun.

”Meidän tuntuma on, että nyt halutaan vain laittaa tämmöinen porukka pois, ja miettiä vasta jälkeenpäin mitä jäljellä olevalla porukalla tehdään”, Riepponen arvelee.

Irtisanomisilla yliopisto tavoittelee muun muassa voimavaroja opetukseen ja tutkimukseen. Työntekijäpuolen näkemys aiheesta on täysin päinvastainen.

”Se on väistämätön tosiasia, että nämä tehtävät siirtyvät tutkimus- ja opetushenkilökunnalle, joten tätä kautta yliopiston tavoite tehostaa tutkimusta ja opetusta ei tule onnistumaan”, Riepponen ihmettelee.

Irtisanomisten yhtenä tavoitteena on myös karsia päällekkäisiä toimintoja ja tehottomuutta, jota nähdään syntyneen Joensuun ja Kuopion yliopistojen yhdistyessä. Yhdistymisen myötä yliopistojen kolmestatoista tiedekunnasta muodostettiin neljä.

Työntekijäpuolella jäi hampaankoloon edellisistä yt-neuvotteluista ja irtisanomisista se, että yliopisto vetosi tappiolliseen talousarvioon, joka lopulta osoittautui 4,4 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Nyt yliopiston johto kuitenkin myöntää, että talous on kunnossa, mutta irtisanomisilla on tarkoitus kerätä rahaa sukanvarteen. Riepponen ei näe tavoitetta vastuullisena henkilöstöpolitiikkana.

Työnantajapuoli on luvannut ottaa huomion mahdolliset eläkesiirtymiset henkilöstöä vähentäessään. Riepposen mielestä asiaa ei kuitenkaan päästy missään vaiheessa linjaamaan.

”Pienissä eläkkeissä ne kaikki eurot ovat isoja. Aina on parempi, että ihminen jää pois työelämästä luonnollista reittiä. Ehdotuksiimme kommentoitiin lakonisesti, että harkitaan asiaa, mutta ennen kaikkea neuvotteluissa olisi pitänyt tehdä linjaratkaisuja, että tietyistä yksiköistä vähennetään nimenomaan eläköitymisen kautta.”

Riepponen uskoo, että tuomiosta huolimatta, asiassa voi vielä tapahtua muutoksia. Yliopiston hallituksen on tarkoitus vahvistaa neuvottelujen tulos kokouksessaan 27. tammikuuta.

Mikäli neuvottelujen tulos nuijitaan läpi semmoisenaan, kohdistuvat leikkaukset siten, että luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnasta vähennetään 20 henkilöä, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta neljä ja terveystieteiden tiedekunnasta on aikomus vähentää enimmillään jopa14 työntekijää.

Itä-Suomen yliopisto harkitsee myös kampustensa puutarhojen lakkauttamista. Mahdollisten henkilöstövähennysten määrä on tämänhetkisen arvion mukaan 11 henkilötyövuotta. Puutarhat sijaitsevat Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa.

Toimintojen uudelleen organisoinnin seurauksena myös määräaikaisuuksia saattaa päättyä. Yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluja käytiin kuuden viikon aikana seitsemässä kokouksessa. Neuvottelut päättyivät maanantaina 19. joulukuuta.

Mahdolliset päätökset työvoiman käytön vähentämisestä toteutetaan pääsääntöisesti alkuvuodesta 2012, kuitenkin viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä.

Itä-Suomen yliopisto työllistää tällä hetkellä noin 2 800 henkeä. Opiskelijoita, aikuisopiskelijat ja täydennyskoulutus mukaan lukien, on noin 30 000.