Yliopisto selvittää luopumista sijoituksista fossiilisiin

Teksti: Pasi Huttunen

Yliopisto lupaa tänä syksynä tarkistaa sijoitustoimintansa eettisiä periaatteita. Tarkoituksena on huomioida kestävän kehityksen periaatteet aiempaa paremmin ja ”selvittää mahdollisuudet ottaa sijoitustoimintaa ohjaavaksi tekijäksi sijoitusten hiilijalanjälki”. Taustalla on UEF go Fossil Free -kampanjan vaatimus siitä, että yliopisto korvaisi fossiilienergiasijoituksensa sijoituksilla uusiutuviin energiamuotoihin. Samalla yliopiston tulisi kertoa julkisuuteen, mihin se on varansa sijoittanut. Sitä se ei ole suostunut tekemään.
Yliopisto kertoo sijoitusperiaatteidensa tarkistamisesta vastauksessaan Uljaan tietopyyntöön yliopiston sijoitustoiminnasta. Uljaan keväällä tekemän tietopyynnön myötä yliopisto taipui kertomaan sijoituksistaan aiempaa enemmän, mutta jätti myös paljon kertomatta.

Yliopisto kieltäytyi luovuttamasta sijoitussuunnitelmaansa Uljaan nähtäväksi. Se ei myöskään suostunut luovuttamaan varainhoitajien raportteja. Yliopiston mukaan ne voisivat julki tullessaan aiheuttaa yliopistolle taloudellista vahinkoa. Oikeusoppineiden parissa vallitsee erimielisyys siitä, kuuluvatko pyydetyt tiedot julkisuuslain piiriin. Esimerkiksi professori Olli Mäenpää on todennut, että julkisuuslain piiriin kuuluu myös yliopiston sijoitussuunnitelma.
Yliopisto ei kertomansa mukaan sijoita alkoholi-, tupakka-, ase-, porno- tai uhkapeliteollisuuteen. Lisäksi mainitaan, että sijoituskohteen on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n vahvistamia perusoikeuksia.
Yliopisto kertoo tekevänsä suoria osakesijoituksia vain Suomessa listattuihin yhtiöihin. Korkosijoituksissa sijoitetaan EU-alueelle ja valtioilta vaaditaan vähintään AA- luottoluokitusta. Raha- ja vakuutuslaitosten sekä yritysten ja muiden yhteisöjen osalta vaaditaan vähintään A- luottoluokitusta. EU-alueen ulkopuolelle voidaan sijoittaa EU-alueella rekisteröityjen rahastoyhtiöiden sijoitusrahastojen kautta.

Yliopiston sijoitettujen varojen määrä on noin 100 miljoonaa euroa ja niistä on muodostettu seitsemän sijoitussalkkua varojen luonteen perusteella. Osassa salkuista voidaan käyttää sijoituksen tuottoa, osassa myös pääomaa. Salkuille on laadittu perusallokaatio, jossa osakkeiden ja korkosijoitusten osuus vaihtelee. Pidemmän aikavälin salkuissa osakkeiden osuus on 40 prosenttia ja lyhyemmän aikavälin salkuissa 20 prosenttia. Maksuvalmiutta varmistava likviditeettisalkku on pelkästään korko- ja rahasalkku. Sen arvo on noin viisi miljoonaa euroa.

Yliopiston varoja hoitavat kilpailutuksen perusteella valitut Nordea Asset Management AB sekä SEB Varainhoito Suomi Oy. Yliopiston tulos vuonna 2015 oli 9,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Sijoitussalkkujen tuotto oli lähes viisi miljoonaa.