Yliopisto aikoo jatkossakin salata sijoituksensa

Teksti: Anton Rinta-Jouppi
Kuvat: Jarkko Kumpulainen
UEF:n hallintojohtaja Tuomo Meriläisen (oikealla) mukaan myös yliopisto joutuu ajoittain varmistamaan, että oma sijoitustoiminta on varmasti eettisellä pohjalla. Yliopiston sijoituksia on vaadittu julkisiksi muun muassa UEF Go Fossil Free -kampanjan tiimoilta, mutta sijoitukset kuitenkin Meriläisen mukaan edelleen salaisina liikesalaisuuteen vedoten.

Panaman tietovuoto herätti myös Itä-Suomen yliopiston tarkistamaan sijoitustoimintaansa, hallintojohtaja Tuomo Meriläinen sanoo.
“Näen tapauksen nostattaman etiikkakeskustelun tervetulleena. Sitä pitää käydä myös täällä. On hyvä ajoittain tarkistaa, että oma toiminta on kaikilta osin asianmukaista.”
UEF ei ole julkaissut tietoja sijoituksistaan, vaikka sitä on jo aiemmin vaadittu. Viimeksi julkistamista vaati UEF Go Fossil Free –kampanjan, jota ajaa opiskelijalähtöinen kansanliike 350 Suomi. Liikkeen pyrkimyksenä on edistää tieteeseen ja oikeudenmukaisuuteen perustuvia ratkaisuja ilmastonmuutokseen.
“Emme julkaise tietoja, emmekä niitä missään vaiheessa tule julkaisemaankaan. Kohteet ovat liikesalaisuus, ja se linja pitää”, Meriläinen toteaa.

Meriläinen vakuuttaa, että yliopiston sijoitukset on tehty YK:n eettisten periaatteiden mukaan. Lisäksi hallitus on Meriläisen mukaan linjannut, että alkoholiin, tupakkaan ja muihin haitallisiin tuotteisiin kohdistuvat sijoitukset ovat poissuljettuja.
Meriläinen painottaa, että julkisena toimijana yliopistolla on iso vastuu ja velvollisuus huolehtia, että sijoitustoiminta on eettisesti kestävää.
“Nämä asiat ovat meille merkityksellisiä. Salkunhoitajat raportoivat meille säännöllisesti, ja samalla olemme keskustelleet myös sijoitusten eettisestä puolesta. Asian pitäisi siis olla kaikilla osapuolilla tiedossa.”

Kysymyksen siitä, voiko UEF:in nimi löytyä vuodetuilta veronkiertolistoilta, Meriläinen tyrmää.
“Laitan vaikka pääni pantiksi ettei löydy!”
Vuonna 2015 UEF:in sijoitus- ja rahoitustuotot olivat 6,3 miljoonaa euroa. Tarkempia tietoja sijoitusten kohdistumisesta ei ole saatavilla. Yliopiston ylijäämästä sijoitus ja rahoitustuotot muodostavat suuren osan, sillä ylijäämä oli yhteensä 9,3 miljoonaa euroa.