Ylijäämäisen tuloksen tekevä UEF käynnistää yt-neuvottelut

UEF – Itä-Suomen yliopisto käynnistää taas yt-neuvottelut. Mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistamiset ja lomautukset koskevat noin 65 henkilöä. Neuvottelujen piirissä on 350 työntekijää. Samaan aikaan yliopiston vuoden 2014 tulos on noin kolme miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Tällä kertaa kohteena on luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta. Neuvottelut koskevat yliopiston mukaan luonnontieteiden luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitoksen, fysiikan ja matematiikan laitoksen, tietojenkäsittelytieteen laitoksen, ympäristötieteen laitoksen ja Mekrijärven tutkimusaseman henkilöstöä. Syyksi ilmoitetaan taloudelliset, tuotannolliset ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat syyt.

”Tarkoituksena on kehittää koulutusrakenteita, kohdentaa tutkimusta strategian mukaisesti sekä selvittää Mekrijärven tutkimusaseman ja laboratorioiden tarvetta jatkossa. Suunniteltavilla toimenpiteillä varaudutaan myös kiristyvään taloudelliseen tilanteeseen. Näiden laitosten ja tutkimusaseman perusrahoituksen tulos on ollut vuosina 2013 ja 2014 alijäämäinen”, yliopisto tiedottaa.

Yhteistoimintaneuvottelut pyritään yliopiston mukaan käymään toukokuun puoliväliin mennessä.
”Itä-Suomen yliopistossa olemme varautuneet tuleviin muutoksiin. Strategian kautta haemme aiempaa voimakkaampaa profiloitumista ja keskittymistä omiin vahvuuksiimme. Tämä edellyttää toiminnallista uudistumista ja myös rakenteellisen kehittämisen toimenpiteitä”, rehtori Jukka Mönkkönen muotoilee.