Yksi toimittaja ulos Uljaasta

Itä-Suomen ylioppilaskunnan edustajisto leikkaa voimakkaasti ylioppilaslehti Uljaan resursseja, minkä vuoksi Kuopion kampustoimittaja irtisanotaan. Vastaavasti Joensuun kampustoimittajan työaikaa kasvatetaan 32 tunnista kokopäiväiseksi.
Edustajiston päätökset muuttavat päätoimittaja Veera Järvenpään mukaan voimakkaasti lehden kulu- ja organisaatiorakennetta.
”Meiltä lähtee 16 viikkotuntia pois toimituksesta ja samanaikaisesti avustajabudjettia pienennetään lähes neljä viidesosaa. Emme pysty vastaamaan siihen kehityspaineeseen, mikä Uljaaseen kohdistuu”, päätoimittaja Veera Järvenpää toteaa.
Tähän vuoteen verrattuna ylioppilaskunnan omarahoitusosuus laskee 66 000 eurosta noin 44 000 euroon. Avustajabudjettia edustajisto leikkasi 10 500 eurosta 2 500 euroon.
Ilmoitusmyynnin heikon toteuman vuoksi tuloja budjetoidaan viimevuotista vähemmän. 120 000 euron myynnin sijaan tavoitellaan 95 000 euron tuottoa.