Ydinvoima jakaa poliittisia nuorisojärjestöjä

Keskustanuoret ja Keskustaopiskelijat, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden Liitto ViNO, Svensk Ungdom, Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ja Vasemmistonuoret sekä Vasemmisto-opiskelijat liittyivät perjantaina 12. maaliskuuta Äänestä ydinvoima historiaan -kampanjaan.

Kampanjassa luvataan äänestää seuraavissa eduskuntavaaleissa sellaista ehdokasta, joka vastustaa ydinvoimaa.

Keskustapuolue on esiintynyt suhteellisen myötämielisenä ydinvoimaa kohtaan, mutta Keskustanuorten puheenjohtaja Antti Kurvinen ei ole huolissaan näkemysristiriidasta puolueen kanssa.

”Voihan sieltä tulla sanomista, mutta Keskustanuoret on itsenäinen järjestö. Aatteisiimme kuuluu eläminen sopusoinnussa luonnon kanssa, eikä ydinvoiman lisärakentaminen ole kestävä ratkaisu”, hän toteaa.

”Ydinvoima jakaa voimakkaasti mielipiteitä Keskustassa ja kun asia tulee eduskunnan käsiteltäväksi, on jokaisella omantunnonvapaus äänestää niin kuin haluaa. Keskustanuoret pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että mahdollisimman moni äänestäisi ydinvoiman lisärakentamista vastaan”, hän vakuuttaa.

”Ydinvoimalla tuotetun sähkön tuotannossa syntyy jätettä niin uraanimalmin louhintavaiheessa, rikastuksessa kuin itse sähköntuotannossakin. Ydinjäte säilyy radioaktiivisena kymmeniä tuhansia vuosia eikä sen käsittelylle tai loppusijoitukselle ole riskitöntä vaihtoehtoa. Suunnitelmat haudata radioaktiivinen ydinjäte peruskallioon ja jättää ne tulevaisuuden sukupolvien huoleksi ovat kuin huonosta tieteiselokuvasta – elokuvasta, joka ei pääty onnellisesti”, toteaa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtaja Paloma Hannonen.

Kokoomusnuoret eivät ole kampanjaan liittyneiden poliittisten nuorisojärjestöjen joukossa. Järjestö on linjannut tavoiteohjelmassaan, että energia-alalla resursseja on kohdennettava ennen kaikkea uusiutuvien energiamuotojen sekä ydinvoiman tuotekehitykseen ja lisärakentamiseen.

Myöskään Perussuomalaisia Nuoria tai KD Nuoria ei kampanjaan liittyneiden listalla näy.

”Perussuomalaiset Nuoret kannattavat hajautettua energian tuotantoa, mutta virallista kantaa ydinvoiman lisärakentamiseen meillä ei vielä ole. Viikon päästä seminaarissa Kuopiossa on tarkoitus katsoa, onko järjestöllä edellytyksiä muodostaa kantaa asiaan. Mielipiteet asiasta vaihtelevat järjestön sisällä voimakkaasti. Jos kumpikaan kanta ei saa tarpeeksi selvää enemmistöä, ei järjestö voi asiasta linjata”, Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala toteaa.

”KD Nuoret julkaisevat kannanoton ydinvoimasta pian”, KD Nuorten puheenjohtaja Raine Klemola puolestaan kertoo.

Jo kampanjan ensi viikkoina saatiin kasaan 10 000 ihmistä, jotka sitoutuivat äänestämään ydinvoimaa vastustavaa ehdokasta. Kampanjan Facebook-sivulla Ydinvoima kuuluu menneisyyteen on faneja yli 8600.