Yammer-viestintä tympii opiskelijoita

Teksti: Iisa Manninen
Kuvat: Itä-Suomen yliopisto
Yammer-mikrobloggauspalvelu on saanut kritiikkiä opiskelijoilta.

Yhteensä 14 ainejärjestöä on tehnyt yhteisen kannanoton, joka koskee Yammer-viestintäkanavan käyttöä Itä-Suomen yliopiston viestinnässä. Yammer on yliopiston käyttämä sisäisen viestinnän kanava. Ainejärjestöjen mukaan kyseinen kanava on kerännyt toistuvasti negatiivista palautetta opiskelijoilta, mikä ei ole saanut yliopistoa harkitsemaan kyseisestä palvelusta luopumista.

”Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella tiedotus toimi paremmin ennen Yammerin käyttöönottoa. Viallista viestintäkanavaa ei ole järkevää varjella taloudellisin perustein, kun sen vaikutus yliopiston viestintään on toivotun vastainen”, kertovat ainejärjestöt.

Kannanoton mukaan yliopistolla on nykyisellään käytössä liian monta viestintäkanavaa, jonka vuoksi tiedon saaminen on vaikeaa ja epäselvää. Hajanainen viestintä vaatii ainejärjestöjen mukaan opiskelijalta enemmän aktiivisuutta kuin on kohtuullista tai realistista odottaa.

”Olisi suotavaa, että opiskelijoiden aika kuluisi opiskeluun – ei yliopistolta tulevan tietotulvan käsittelemiseen.”

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) hallituksen puheenjohtaja Juuso Sikiö toteaa, että Yammerissa on selkeitä ongelmia ja sen jalkautus on epäonnistunut opiskelijoiden keskuudessa.

”ISYY ei ole mukana kannanotossa, koska meillä on yliopiston kanssa toimiva keskusteluyhteys ja olemme antaneet parantamisehdotuksia Yammeriin liittyen. Ainejärjestöjen nostamat asiat pitävät täysin paikkansa”, kommentoi Sikiö.

Kannanoton allekirjoitti 14 ainejärjestöä, joista yksi on Kuopion kampukselta ja loput Joensuusta. Kannanotto on toimitettu Itä-Suomen yliopiston edustajille 1.6.2018.

Kannanoton allekirjoittivat Joraus ry, Socius ry, Popsi ry, Optimi ry, Nefa ry, Oidipus ry, Poikkeus ry, Mikrovillus ry, Iskra ry, Echo ry, Täky ry, Praxis ry, Bunsen ry, sekä Legio Ostiensis ry.

Muokattu kello 15.30: Lisätty ainejärjestöjen nimet.