Vasop: Automaatiojäsenyys myös amk-opiskelijoille

Vasemmisto-opiskelijat vaativat opiskelijakunnan automaatiojäsenyyttä myös ammattikorkeakouluopiskelijoille. Muutos tulisi heidän mielestään sisällyttää amk-uudistukseen. Vaatimusta perustellaan muun muassa ammattikorkeakoululaisten terveydenhuollon järjestämisellä.
”Julkisoikeudellisten opiskelijakuntien edustavuus ja toimintaedellytykset on turvattava automaatiojäsenyydellä. Näin mahdollistetaan myös kokeiluvaiheessa olevan amk-opiskelijoiden terveydenhuoltojärjestelmän rahoituksen kerääminen opiskelijakuntien kautta”, toteaa Vasemmisto-opiskelijoiden varapuheenjohtaja, opiskelijakunta-aktiivi Henrik Nyholm.

Vasop ilmoittaa kannanotossaan suhtautuvansa epäillen ammattikorkeakoulujen rahoituksen tuloksellisuusosuuden korottamiseen.
”Julkisoikeudellinen yhteisö olisi demokraattisen johtamisen kannalta parempi vaihtoehto kuin voittoa tavoittelematon osakeyhtiö”, he toteavat.