Vartiaisesta ja Väänäsestä rehtoripari

Itä-Suomen yliopiston hallitus valitsi FT Perttu Vartiaisen rehtoriksi ja LKT Kalervo Väänäsen akateemiseksi rehtoriksi.

”Hallituksen tavoitteena oli valita rehtorit, jotka osaamisellaan tukevat uuden yliopiston vision toteutumista. Haimme ja saimme rehtorit, jotka tuovat Itä-Suomen yliopistoon vankkaa hallinnon ja talouden osaamista sekä tutkimuksen ja opetuksen laatua. Rehtoreiden odotetaan parantavan Itä-Suomen yliopiston tuloksellisuutta, yhtenäisyyttä ja kansainvälistä asemaa.”, tiivistää hallituksen puheenjohtaja Petteri Taalas.

Rehtori hoitaa uuden yliopistolain tarkoittamia rehtorin tehtäviä. Akateeminen rehtori hoitaa opetukseen, tutkimukseen, tutkimusrahoitukseen ja kansainvälisiin asioihin liittyviä tehtäviä. Hallitus päättää rehtorien tarkemmasta työnjaosta myöhemmin. Molempien rehtoreiden toimikausi on viisi vuotta, ja se alkaa vuoden 2010 alussa.

Perttu Vartiainen on vuonna 1953 syntynyt filosofian tohtori. Hän työskentelee tällä hetkellä Joensuun yliopiston rehtorina.

Kalervo Väänänen on vuonna 1952 syntynyt lääketieteen tohtori. Hän työskentelee tällä hetkellä Turun yliopistossa solubiologian professorina.