Vapaa-ajattelijat syyttävät seurakuntaa harhauttamisesta

Vapaa-ajattelijain liitto syyttää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää tarkoituksellisesta harhauttamisesta. Liitto on lähettänyt Viestintävirastolle pyynnön seurakuntayhtymän varaaman vapaa-ajattelija.fi –osoitteen varauksen peruuttamisesta. Vapaa-ajattelijoiden verkko-osoite on vapaa-ajattelijat.fi. Liitto perusteleekin pyyntöään verkkotunnuslailla. Lain mukaan verkkotunnus ei saa ”oikeudettomasti perustua toisen suojattuun nimeen tai merkkiin taikka luonnollisen henkilön nimeen.”
Laki antaa mahdollisuuden verkkotunnuksen sulkemiseen jos ”on todennäköisiä syitä epäillä, että tunnus on suojatun nimen tai merkin johdannaisnimi tai -merkki taikka luonnollisen henkilön nimen johdannaisnimi ja se on hankittu ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa, ja nimen tai merkin haltija pyytää tunnuksen sulkemista, eikä tunnuksen haltija kahden viikon määräajassa esitä hyväksyttävää perustetta oikeudelleen.”

Vapaa-ajattelija.fi –osoitteen yhteyshenkilöksi merkitty Kirkko ja me –lehden toimittaja Juho Niemelä vakuuttaa, että tarkoitus ei ole missään tapauksessa harhauttaa. Myös seurakuntayhtymän tiedotuspäällikkö Paula Heino painottaa, ettei siitä ole kyse. Hän kertoo, että vapaa-ajattelija.fi –osoitteen huomattiin ohjaavan seurakuntayhtymän sivuille vasta pari viikkoa sitten ja ohjautuvuus poistettiin. Verkkotunnus on myönnetty seurakunnalle 8. helmikuuta 2012 ja se on voimassa 8. helmikuuta 2015 saakka. Kampanja on Heinon mukaan vasta suunnitteilla.
”Kyseessä on domain, jonka kasvatusasiain keskuksen teologi Kari Kanala oli varannut positiivista uskonnonvapauteen liittyvää kampanjaa varten. Sen ei ollut tarkoitus olla vapaa-ajattelijoita vastaan”, Heino kertoo.
Kanala itse kokee, että vapaa-ajattelija.fi –domainin varaamisessa on toimittu lain hengen mukaisesti. Hän korostaa, että mitään harhautustarkoitusta ei domainin varaamisessa ollut.
”Itse katson, että se on ihan ookoo. Ja jos sille tielle lähdetään, niin ovathan vapaa-ajattelijatkin tehneet eroakirkosta.fi –sivun. Pata kattilaa soimaa”, hän sanoo.

Vapaa-ajattelijain liitto puolestaan muistuttaa, että eroakirkosta.fi-palvelun käyttäjiä on harhautettu varaamalla osoite eroakirkosta.com. Eroakirkosta.com osoitteesta löytyy edelleen kirkon kampanjasivusto. Sivuston yhteyshenkilöksi on merkitty Urjalan seurakunnan kirkkoherra Sami Tammisalo. Eroakirkosta.com -domainin varaus tosin on voimassa enää 17. huhtikuuta saakka.
”On selvää, että verkkotunnus on hankittu harhauttamaan verkon käyttäjiä eroamalla liiton oikeasta osoitteesta vain yhdellä kirjaimella. Sellaisena se liittyy sarjaan muita vastaavia verkkotunnuksia, kuten esimerkiksi eroakirkosta.fi-palvelun osoitetta muistuttava eroakirkosta.com”, todetaan Vapaa-ajattelijain liiton hakemuksessa verkkotunnuksenn peruuttamiseksi.
Kanala kertoo, että domainia varatessa oli tarkoitus saada posiitivista uskonnonvapautta ajava kampanja pystyyn parin vuoden sisällä. Nyt koko kampanjan aloittaminen on hänen mukaansa epävarmaa taloudellisista syistä johtuen. Kanala ei osaa sanoa, pitääkö seurakuntayhtymä domainin silti hallussaan.
”En näe syytä miksi ei pidettäisi, mutta ei ole tarkoitus ryhtyä taistelemaan asiasta.”
Seurakuntayhtymällä on kaksi viikkoa aikaa perustella verkkotunnuksen hyväksyttävyys Viestintävirastolle.