Vapaa-aika laitetaan järjestykseen

ISYY – Vapaa-ajanjaostoja suunniteltiin jo Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan perustamisvaiheessa. Nyt, muutaman vuoden viiveellä ne järjestäytyvät Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan kampuksilla. Vapaa-ajanjaostot korvaavat Joensuussa ja Kuopiossa olleet toimintajaostot, joita ei saatu toimiviksi missään vaiheessa. Erityisesti kerhojen koettiin jääneen marginaaliin ISYY:ssä ja nyt vapaa-ajanjaostojen on tarkoitus antaa kerhoille lisää vaikutusvaltaa ja imaista ne syvemmälle ylioppilaskunnan toimintaan.
Käytännössä jaostojen tarkoitus on tuoda yhteen ainejärjestö- ja kerhotoimijat ja ympätä nämä kaikki tiiviimpään yhteistyöhön ylioppilaskunnan kanssa. Jaoston tehtävänä on organisoida, suunnitella ja toteuttaa vapaa-ajantoimintaa kampuksilla. Lisäksi jaoston puheenjohtaja osallistuu kampuksensa kampusvaliokunnan kokouksiin. Kampusvaliokunta päättää esimerkiksi järjestöavustusten jakamisesta ja tapahtumien järjestämisestä yhdessä ylioppilaskunnan hallituksen kanssa.

Vapaa-ajanjaostot aloittavat toimintansa kiinnostavana ajankohtana, jossa vielä viime vuonna vallinneesta syvästä opiskelija-aktiivisuuden lamasta ollaan kenties pikkuhiljaa nousemassa. Lisäksi esimerkiksi opiskelijoiden liikunta-asioiden ympärillä tapahtuu nyt paljon.
Jaostouudistusten myötä sopii toivoa ainakin kahta asiaa; ylioppilaskunnan aktivoitumista entisestään sisäisesti ja ulospäin. Uudistuksen myötä ylioppilaskunnalla on toisaalta paremmat välineet kannustaa opiskelijoita mukaan toimintaan ajamaan omia etujaan, ja toisaalta paremmat mahdollisuudet vaikuttaa kampuskaupunkien opiskelijoita koskettavaan politiikkaan.

Kuopiossa jaoston järjestäytymiskokous pidetään keskiviikkona 15. tammikuuta kello 16, Joensuussa 21. tammikuuta kello 15 ja Savonlinnassa 22. tammikuuta kello 16.

Lisää aiheesta:
Uljas 9/2013 –> sivu 9

Muualla verkossa:
ISYY:n tiedote: VAPAA-AJAN JAOSTOJEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSET KUOPIOSSA, JOENSUUSSA JA SAVONLINNASSA
Kuopion kokouksen esityslista (pdf)
Joensuun kokouksen esityslista (pdf)