Valmiuksia yliopisto-opintoihin

Teksti ja kuvat: Iisa Manninen
Elimistön rakenne ja toiminta kiinnostaa Kuopion Lyseon lukiossa toista vuotta opiskelevaa Emma Päykköstä, joka haaveilee ravitsemustieteen opinnoista.

Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto, sekä Kuopion kaupungin lukiopalvelut solmivat vuoden alussa sopimuksen, jonka mukaan lukiolaiset voivat opiskella yliopistokursseja jo lukio-opintojensa ohessa.

Ennen kurssille ilmoittautumista on opiskelutaitojen oltava jo hyvällä mallilla.
”Opiskelun ja oman elämän rytmittäminen, sekä aikataulutus täytyy olla kunnossa. Tarvitaan myös oma-aloitteisuutta ja sinnikkyyttä, koska kukaan ei katso vieressäsi missä asti lukemisissasi olet”, kertoo Kuopion Lyseon lukion opinto-ohjaaja Pauliina Pöntinen.

Viime marraskuussa opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi lukioselvityksen, jonka mukaan lukiolaiset kokevat yhä enemmän uupumista, tytöistä noin viidennes ja pojista hieman alle 10 prosenttia. Myös Pöntinen pitää koulu-uupumusta todellisena ongelmana. Miten lukiolaisen jaksaminen on otettu huomioon yliopistokursseilla?

”Yliopisto-opintomahdollisuus ei sovi kaikille. Jos opiskelijalla on vaikeuksia jaksamisen kanssa pelkkien lukio-opintojen kanssa, niin silloin ei lähdetä suunnittelemaan yliopistokursseja. Hyvinvointi on aina etusijalla. Yliopistokurssit toteutetaan suunnitelmallisesti muu opiskelu ja elämäntilanne huomioon ottaen. Suunnittelu ja ilmoittautuminen tapahtuu aina lukion opinto-ohjaajan kautta.”

Lukioselvityksessä kävi myös ilmi, ettei lukio kaikilta osin vastaa korkeakoulujen edellyttämää tasoa. Haasteet liittyvät erityisesti asioiden syvälliseen ymmärtämiseen sekä tiedon käsittelyyn ja kriittiseen ajatteluun liittyviin taitoihin. Pöntinen kuitenkin uskoo, että lukiolaiset selviytyvät yliopistokursseista jo lukion toisena tai kolmantena vuonna.

”Yliopistokurssit, joita oppilaat suorittavat, ovat peruskursseja, joissa näitä taitoja voi hiljalleen harjoitella ja oppia. En myöskään näe suurta eroa siihen, että opiskeleeko ylioppilaaksi samana vuonna valmistuva näitä kursseja keväällä lukiossa, vai syksyllä jatko-opinnoissaan.”

Kuopion Lyseon lukiossa ilmoittautuneita on helmikuun loppuun mennessä viisi. Kiinnostuneita keväälle on useita ja ensi vuotta ajatellen yli 20 on kertonut olevansa kiinnostunut. Koko kaupungissa ilmoittautuneita on kaiken kaikkiaan yhdeksän.

”Eniten ilmoittautuneita on yleissivistävän lääketieteen perusteet -perusopintojen opintojaksolle ”elimistön rakenne ja toiminta”. Opintojakso on neljän opintopisteen laajuinen”, toteaa Avoimen yliopiston opinto-ohjaaja Leila Saramäki.

Yksi opintojaksolle ilmoittautuneista on Lyseon lukiossa toista vuotta opiskeleva Emma Päykkönen. Verkossa suoritettava kurssi valmistaa Päykköstä tulevana syksynä odottavaan biologian ylioppilaskirjoitukseen, sekä edistää tulevaisuuden haavetta ravitsemustieteen opinnoista. Päykkönen on tyytyväinen siihen, että yliopistokurssit mahdollistavat ajankäytön hyödyksi itselle mielekkäällä tavalla.

”Opintojakso korvaa minulla kolme lukion kurssia. Koska minua ei kiinnosta humanistinen ala, esimerkiksi historia, niin tällä saan korvattua sellaiseen mikä oikeasti kiinnostaa. Tällä tavalla opiskelu tuntuu helpolta.”

Mitä ajankäyttöön tulee, on Päykkösellä jo selkeä suunnitelma opintokokonaisuuden suorittamiseen.
”Ensi jaksossa tulen myöhään kouluun ja pääsen aikaisin pois. Silloin aikaa jää opiskelulle. Kurssissa on varmasti haastetta, mutta minulta löytyy itsekuria.”

Avoimen yliopiston opinto-ohjaaja Leila Saramäki iloitsee siitä, että yhteistyön myötä Itä-Suomen yliopisto tulee tutuksi nuorille jo lukioaikana.
”Avoimen yliopiston kurssit ovat myös hyvä vaihtoehto välivuodelle”, vinkkaa Saramäki.