Väkeä vähennetään ulkoistamalla, lakkauttamalla ja yhdistämällä

Henkilöstön vähennyksien lisäksi Itä-Suomen yliopisto leikkaa toimintojaan osana hallinnon ja tukipalveluiden tuottavuusohjelmaansa. Hallintokeskuksen ja tietotekniikkakeskuksen tietohallinnot sekä opintopalvelut ja oppimiskeskus yhdistetään vuoden 2011 alussa.
Ekologian tutkimusinstituutin tukipalvelutoiminnot, eli paja- ja laboratoriotoiminnat lakkautetaan viimeistään vuoden 2011. Lakkautus on edessä myös luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan kalantutkimusyksiköllä. Tarvittavat tutkimuksen tukitoiminnot järjestetään osana biologian laitoksen palveluja tai hankitaan tarvittaessa kilpailuttamalla.

Yhteenlaskettuna henkilöstöä vähennetään tuottavuusohjelman ja painopalveluiden kilpailutuksen yhteydessä 70,5 henkilötyövuotta, joista 26 irtisanomisten tai irtisanoutumisten kautta. Muihin yksiköihin siirrettävien kolmen henkilötyövuoden tulevaisuus on vielä epävarma, sillä jos siirto ei syystä tai toisesta toteudu, saattavat hekin saada potkut.
Joensuun yliopistopainosta yliopisto vähentää 5,5 henkilötyövuotta liikkeenluovutuksella. Painopalveluiden kilpailutuksen tarjousten jättöaika päättyi 25. toukokuuta. Joensuun kampuksen osalta tarjouksia tuli kaksi. Yliopistopainon työntekijöiden tilanne on sikäli muita vähennettäviä parempi kilpailutuksen voittaneen tarjoajan täytyy sitoutua ottamaan yliopistopainon henkilöstö palvelukseensa.
UEF:n hallitus päätti hallinnon ja tukipalvelujen tuottavuusohjelmasta kokouksessaan 1. kesäkuuta.