Väitös: naapurikiistojen ratkaisemisesta puuttuu osaamista

Teksti: Pasi Huttunen
Hilkka Heinonen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1985 ja hallintotieteiden maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa vuonna 2005. Hän on työskennellyt ympäristönsuojelusihteerinä, yliopisto-opettajana ja tutkijana.

”Naapurikiista kärjistyi Lieksassa – mies heitti Molotovin cocktailin naapurin pihalle”, ”Kaikkien aikojen naapuririita? Mies rakensi aidan 10 cm naapurin puolelle, rouva teki rikosilmoituksen”, ”Ay-pomo Piirainen keskellä naapurikiistaa – syynä reikä aidassa”, ”Kitkerä naapuririita yhdeksästä sentistä – poliisi lopetti tutkinnan, nainen ei silti luovuta”, ”Isännöitsijä pui naapuririitoja: Kyräily jatkuu yleensä aika pitkään”, kirkuvat lehtien otsikot.
Naapuruuskiistojen selvittelyyn tarvittaisiin koulutettuja sovittelijoita sekä lisää opastusta ja koulutusta niin viranomaisille kuin kiistojen paikallisille kohtaajille, kuten kylä- ja asukasyhdistyksille. Tämä antaisi ympäristönsuojeluviranomaisille paremmat mahdollisuudet keskittyä ympäristönsuojeluun.
Tulokset selviävät Hilkka Heinosen 3. marraskuuta tarkastettavasta väitöstutkimuksesta. Hän tarkasteli kiistoja viranomaisaineiston, tuomioistuinpäätösten sekä ylimpien laillisuuden valvojien päätösten pohjalta.

Lainopilliset keinot ovat Heinosen mukaan harvoin paras tapa kiistojen ratkaisemisessa. Niitä kannattaa lähestyä konfliktinratkaisunäkökulmasta niin, että viranomainen toimii myös kuuntelijana, välittäjänä ja suodattajana. Tällä tavoin myös kiistoissa mukana olevat tunteet voivat tulla käsitellyiksi.
Heinonen kehitti väitöstutkimuksessaan työkalun, jonka avulla viranomaisen ja sovittelijan on mahdollista tehdä ymmärrettäväksi usein sekavia kiistoje ja arvioida mitä niiden käsittelyyn tarvitaan.

Hallintotieteiden maisteri Hilkka Heinosen ympäristöoikeuden alaan kuuluva väitöskirja ”Naapuruuskiistat ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen kiistojen käsittelijänä” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Anne Kumpula Turun yliopistosta ja kustoksena professori Tapio Määttä Itä-Suomen yliopistosta.