Uusi isäntä tai oma yliopisto

Aikanaan muodostettiin kolmen paikkakunnan opinahjosta Itä-Suomen yliopisto. Miksi nyt ei voitaisi menetellä päinvastoin ja irrottaa Savonlinnan kampus siitä? Eduskunnalla ja hallituksella riittää siihen lihaksia.
Valtio voi halutessaan pelastaa Savonlinnan kampuksen liittämällä sen esimerkiksi Jyväskylän yliopistoon ja takaamalla sille laajan itsenäisyyden. Kaikki on mahdollista, jos halutaan.
Ties mihin Savonlinnan kampus yltäisi ilman Joensuun komentokeskusta. Oma-aloitteisuuden seurauksena täällä on voitu opiskella taito- ja taideaineita, matkailun opetuksesta puhumattakaan. Maahanmuuttajien koulutus on sekin uutta.

Uusia avauksia voitaisiin tehdä lisääkin, ja päävastuu kustannuksista olisi valtiolla. Halukkuutta kampuksen kehittämiseen kyllä riittää. Sitä ei epäile edes yliopiston hallitus tai Joensuun kaupunki. Savonlinnan kampus toimii monessa asiassa edelläkävijänä. Jo senkin vuoksi sillä pitää olla elämisen oikeus.
Vaihtoehto B on kampuksen muuttaminen omaksi yliopistokseen. Se olisi ehkä maan pienin, mutta kenties pontevin kasvatustieteisiin ja opettajankoulutukseen erikoistunut yliopisto. Samaan yhteyteen voitaisiin kytkeä ammatillisten oppilaitosten opettajien koulutus.
Valtiovalta joutuu vähentämään yliopistojen, korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen määrää, mutta siitä huolimatta tällaiselle pedagogiaan erikoistuneella yliopistolla pitäisi olla kehitysmahdollisuuksia. Lama loppuu aikanaan ja alkaa uusi nousukausi. Silloin on kiittäminen kaukonäköisten päätösten tekijöitä. Nyt heitä on vähänlaisesti.

Korkeakoulupolitiikan varjolla ei saa kampittaa aluepolitiikassa saavutettuja tuloksia. Niiden pitäisi tukea toisiaan, mutta näin ei ole nyt. Ne kulkevat liikaa eri suuntiin ja kaikki häviävät.
Maan hallitus voi rahavirtoja säätelemällä halutessaan kääntää yliopiston hallituksen pään. Silloin sen olisi pakko perua tehty lakkautuspäätös ja sanoa, ettei tässä ole kyse vain rahasta, vaan on erehdytty politikoimaan asiassa, jonka hoitamiseen riittäisi vähempikin poliittinen koreografia. Tällainen vallankäyttö panee kadunmiehen ajattelemaan, että vallankahvassa ovat ihan vääränlaiset ihmiset.
Ns. Talvivaaran toiminnan turvaamiseen tarvitaan jo ensi kesänä ainakin 200–250 miljoonaa euroa ja myöhemmin lisää, mutta Savonlinnan kampuksen pelastamiseksi ei löydy muutamaa miljoonaa. Ei vaikuta ihan reilulta. Kummassa olisi raha paremmin tallessa: Talvivaaran likaviemäreissä vai Savonlinnan kampuksella?

Ari Rajamo
emeritustoimittaja
Savonlinna