Uljas pitää lehtityöpajat ja lehtivaliokunta valvoo linjaa

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaan on perustettu lehtivaliokunta valvomaan Uljaan toimintaa.
”Tarkoitus on valvoa Uljaan linjaa. Uljasta halutaan kehittää lukijalähtöisemmäksi”, lehtivaliokunnan puheenjohtaja Mari Holopainen kertoo.
”Tarvitaan jäsenkysely siitä, millaiseksi Uljasta haluttaisiin kehittää. Jäsenpalveluna sen tulee tarjota jäsenistön toiveiden mukaista sisältöä”, hän korostaa.
Päätoimittajalla on laissa määrätty vastuu sisällöstä ja vastuun mukana tulee myös valta. Lehtivaliokunta ei voi laillisesti vastata Uljaan sisällöstä eikä päättää siitä.
”Valiokunta voi toimia myös linkkinä jäsenistön ja lehden työntekijöiden välillä.” Uljaassa on toivottu jo pitkään yhteistyömuotojen kehittämistä ja lehtivaliokunta on askel oikeaan suuntaan.
”Kun Uljasta suunniteltiin tammikuussa, ylioppilaskunnan suunnasta ei tullut kyselemälläkään kantoja tai ideoita sisältöön. Nyt kun lehteä on tehty vuosi, mielipiteet ovat ehtineet kypsyä”, päätoimittaja Veera Järvenpää arvioi.
Joensuun kampustoimittaja on ollut tavattavissa Joensuun kampuksella ja tapaamisia jatketaan säännöllisesti. Tammikuun ensimmäisen lehden tekemistä varten pidetään toimitustyöpajat Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan lehden tekoon.
”Lehtityöpajoja ohjaavat Uljaan toimittajat. Perinteisissä avustajapalavereissa toimitus on puhunut ja avustajat kuunnelleet, eikä niitä voi missään tapauksessa luonnehtia toiminnallisiksi. Lehtityöpajassa osallistujat joutuvat heti mukaan Uljaan arkityöhön. Lehtityöpajaan kannattaa tulla mukaan, vaikka omat käsitykset Uljaan kehittämisestä eivät olisikaan kovin jäsentyneitä”, Järvenpää sanoo.
Työpajoihin voi vain tulla, mutta ennakkoilmoittautuminen on suotavaa, jotta toimitus pystyy suunnittelemaan päivien sisällön ja osaa arvioida, kuinka suuri osuus sisällöntuotannosta ja -suunnittelusta voidaan sysätä uusille tekijöille. Ilmoittautuminen onnistuu sähköpostitse Veera.Jarvenpaa@uljas.net.
”Meidän työmme on aistia lukijakunnan jäsentymättömätkin toiveet ja tehdä sisällöllistä uudistusta. Kun palaute tiivistyy sanaan PAS-KA, ei Uljaassa varmastikaan ole kaikki kohdillaan”, päätoimittaja ymmärtää. Ensimmäinen työpaja pidetään Joensuussa ja Kuopiossa marras-joulukuussa.
Päätoimittaja vierailee 11. marraskuuta Savonlinnassa ja suunnittelee yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa, kuinka Savonlinnan työpaja toteutetaan.