UEF:n neuvottelukunta miesvaltainen, nainen sihteeriksi

UEF – Tasa-arvokysymykset ponnahtivat jälleen kerran Itä-Suomen yliopistossa tapetille, kun yliopiston vastanimitettyyn 27 jäseniseen neuvottelukuntaan mahtui vain yksi nainen. Ylioppilaskunta ilmoittaa kannanotossaan olevansa pöyristynyt ja vaatii rehtori Perttu Vartiaiselta selitystä. Neuvottelukunnan ainoana naisjäsenenä toimii Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi.

”Miksi sukupuolten välinen tasa-arvonäkökulma on sivuutettu neuvottelukuntaa nimettäessä. Miksi yliopiston toimii omia linjauksiaan vastaan? Miksi opiskelijanäkökulma sivuutetaan yliopiston päätöksenteossa?”, kannanotossa tivataan.

”Asiaa ei kerta kaikkiaan ajateltu. Muodollisestihan tasa-arvolaki ei koske tällaista neuvottelukuntaa, mutta jälkikäteen ajatellen olisi asia voitu hoitaa paremmin. Nyt ei kuitenkaan ryhmän kokoonpanoon olla tekemässä muutoksia. En pidä hyvänä jäsentenkään kannalta sitä, että joku olisi mukana vain tasa-arvon vuoksi”, rehtori Vartiainen sanoo.

Ylioppilaskunnan näkemyksen mukaan yliopisto ei voi sivuuttaa tasa-arvokysymystä vetoamalla elinkeinoelämän vinoutuneeseen sukupuolirakenteeseen. Yliopiston tulisi ylioppilaskunnan mukaan olla edelläkävijä tasa-arvoistumisessa. Vartiainen myöntää, ettei elinkeinoelämän johtajiston miesvaltaisuus kelpaa selitykseksi.

”Nykyinen kehityskulku on huolestuttava. Yliopiston on toimittava omien linjaustensa ja arvojensa mukaan tai muuten sen laatimat arvot osoittautuvat pelkäksi sanahelinäksi”, ISYY:n hallituksen puheenjohtaja Paula Martikainen sanoo.

Vielä lisää tuohtumusta on aiheuttanut se, että yliopiston kehitysjohtaja Soili Makkonen toimii neuvottelukunnan sihteerinä.
”Makkonen on yhtenä yliopiston johdon edustajana siellä. Jos Soili olisi tuonut tämän asian esiin, niin tietysti se olisi mietitty eri tavalla”, rehtori selittää.

Yliopiston neuvottelukunnan tarkoituksena on edistää yliopiston ja sen sidosryhmien välistä yhteydenpitoa ja yhteistyötä sekä toteuttaa yliopiston lakisääteistä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtävää. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Teknologian tutkimuskeskus VTT pääjohtaja Erkki KM Leppävuori. Nyt valitun neuvottelukunnan toimikausi on 1.8.2014–31.12.2017.

Edellisen, ensimmäisen neuvottelukunnan kokoonpanosta nousi kohu, kun opiskelijat aiottiin jättää neuvottelukunnan ulkopuolelle. Ylioppilaskunnan huomautettua asiasta päätettiin, että opiskelijoita edustavat neuvottelukunnassa ylioppilaskunnan hallituksen ja edustajiston puheenjohtajat. Tällä hetkellä sekä edustajiston että hallituksen puheenjohtajana on nainen, joten ainakin heidän kautensa ajan neuvottelukunnassa on siis itse asiassa neljä naista.

Kohuista huolimatta rehtori pitää neuvottelukuntaa hyödyllisenä elimenä.

”Tietyt tahot ovat kokeneet, että tällainen muodollisempi yhteydenpitokanava on hyvä. Ja koen, että meillä on hyvä neuvottelukunta tällä kauneusvirheellä. Toki kokoonpanossa olisi nyt voinut olla enemmän diversiteettiä. Viimeksi mukana oli esimerkiksi Joensuun Popmuusikot ry:n Markku Pyykkönen.”

Neuvottelukunnan kokoonpano UEF:n verkkosivuilla.

EDIT: jutusta korjattu asiavirhe 12.8. klo 13.