UEF suunnittelee koulutusvientiä Iraniin

Teksti: Pasi Huttunen

UEF suunnittelee koulutusviennin aloittamista Iraniin ja Namibiaan. Käynnistyvän projektin tavoitteena on kartoittaa sosiaalifarmasian ja toksikologian koulutusten vientinäkymiä Iraniin ja Namibiaan. Hankkeessa kohteina ovat Teheranin lääketieteellinen yliopisto Iranissa ja University of Namibia Namibiassa.

Sosiaalifarmasia on yhteiskuntaa ja lääkehuoltoa tutkiva tieteenala, jossa opiskelija perehdytetään lääkehuollon kehitykseen ja rakenteisiin sekä lääkkeiden käyttöön vaikuttaviin tekijöihin. Toksikologia puolestaan on tieteenala, joka tutkii vierasaineiden haitallisia vaikutuksia eläviin organismeihin.

Itä- Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen päätti valmistelurahan myöntämisestä vuosina 2016 ja 2017 toteutettavalle projektille 19. syyskuuta.