UEF seuraa tuutoroinnissa ISYY:n jalanjälkiä

Teksti: Laura Väänänen
Kuvat: Pasi Huttunen
ISYY:n viimeisin tuutorointisihteeri Jukka Ruokanen (kuvassa) jätti perinnöksi sellaiset toimintamallit tuutoroinnin järjestämiseen, että asiat ovat rullanneet yliopiston mukaan hyvin.

Tuutoritoiminnan järjestäminen on yliopiston mukaan siirtynyt sulavasti ISYY:ltä yliopistolle nopeasta aikataulusta huolimatta. Opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen koordinoi työryhmää, jolle siirtyvät aiemmin ylioppilaskunnan tuutorointisihteerille kuuluneet tehtävä. Tuutorointisihteeri kantoi vastuun tuutoroinnin onnistumisesta ja suunnitteli tuutorikoulutukset.
Vaikka yliopiston tiedotus avoimena olevasta tuutorihausta on ollut lähes olematonta, on hakemuksia saatu. Maisteriohjelmien tuutoreiksi tosin kaivataan lisää väkeä. Kv-puolelle on jo käynnistetty lisähaku ja se jatkuu 6. maaliskuuta saakka.
”Joihinkin oppiaineisiin sekä erityisesti kv-maisteriohjelmiin ja vaihto-opiskelijoiden tuutoriksi tarvitaan kuitenkin vielä hakemuksia.”, Pasanen toteaa lisäksi suomenkielisten ohjelmien tuutorihausta.

Viime marraskuun puolessa välissä tuli tieto, että yliopiston Itä-Suomen yliopiston hallintouudistuksen myötä tuutoritoiminnan järjestäminen ja organisointi siirtyisi ISYY:ltä yliopiston opintopalveluille eli OPI-yksikölle. Hallintouudistuksen lisäksi tähän muutokseen vaikuttivat ulkomaalaisille opiskelijoille ensi lukuvuoden alusta tulevat lukuvuosimaksut sekä peruskoulutuksen kehittäminen.
Toimintaa järjestämään koottiin pian monialainen Tulopalvelut-työryhmä, jota Pasanen johtaa.
”Ryhmämme on työskennellyt hyvin tiivisti asian parissa. Minulle tämä on hieman kuin paluu omille juurille, sillä työskentelin Kuopion yliopiston aikaan tuutoroinnin sekä orientaation parissa viitisentoista vuotta”, Pasanen kertoo.

Kiireellisen aikataulun takia toimintaa järjestettäessä päätettiin noudattaa vanhoja hyväksi havaittuja kaavoja ainakin tämä vuosi, sillä tuutorihaku tuli saada käyntiin jo tammikuussa.
”ISYY ja ylioppilaskunta ovat tehneet todella hyvää työtä tuutoroinnin suhteen ja luoneet sille hyvän pohjan”, Pasanen kiittelee.
”Onneksi saimme nopeasti avuksemme Ruokasen Jukan, joka on toiminut tuutorointisihteerinä. Jukka oli hyvin aktiivinen osatekijä siinä, että saimme asian rullaamaan nopeasti eteenpäin”, Pasanen sanoo. Ruokanen oli ylioppilaskunnan viimeiseksi jäänyt tuutorointisihteeri.

Tuutorointia halutaan kuitenkin myös viedä eteenpäin, ja uusia mahdollisuuksia on jo mietitty. Erittäin tärkeänä pidetään yhteistyötä yliopiston opiskelijoiden sekä oppiaineiden kanssa uudistaen tuutorointia ja orientaatiota osana ohjausjärjestelmän kehittämistä.
Jos yliopiston suunnitelmat saadaan vietyä läpi onnistuneesti, ei tilanne juuri muutu tuutorin tai tuutoroitavan opiskelijan näkökulmasta.
”Itse prosessi pysyy pääasiassa ainakin seuraavan vuoden samana. Suurin muutos on se, että tuutorisihteerin työpanos siirtyy OPI-yksikköön meidän tehtäväksemme”, Pasanen kertoo.