UEF: oikeustieteissä julkaistaan ahkerasti

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteilijät julkaisevat ahkerasti ja UEF tarttui tilaisuuteen muistuttaa asiasta. Yliopisto saanee keväällä oikeustieteiden tutkinnonantooikeuden, mutta tutkintokattauksen laajentaminen on kohdannut kovaa vastustusta. Tiedotteessa huomautetaan, että kaksi aktiivisimmin julkaisevaa oikeustieteen professoria löytyy Itä-Suomen yliopistosta:

Itä-Suomen yliopiston vero-oikeuden professori Matti Myrsky ja rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen ovat tuoreen tutkimuksen mukaan aktiivisimmin julkaisevia oikeustieteen professoreita Suomessa.
Lakimies-aikakauskirjan numerossa 2/2012 julkaistussa dosentti Kaijus Ervastin artikkelissa ”Lakimiehet kirjoituspöydän äärellä – kirjoittaminen oikeustieteellisessä lehdissä” analysoitiin oikeustieteen tutkijoiden tieteellistä vaikuttavuutta neljässä kotimaisessa yleisoikeustieteellisessä lehdessä vuosina 2001–2010 julkaistujen artikkeleiden perusteella. Tutkimus kattoi yhteensä 1 290 artikkelia.
Kotimaisiin oikeustieteellisiin lehtiin eniten kirjoittanut oikeustieteen tutkija oli tutkimuksen mukaan Joensuun yliopistossa vuonna 2002 oikeustaloustieteestä väitellyt dosentti Max Oker-Blom, joka julkaisi yhteensä 15 artikkelia.
Toiseksi eniten tieteellisiä artikkeleita julkaisivat professori Matti Myrsky (Itä-Suomen yliopisto) ja dosentti Liisa Nieminen (Helsingin yliopisto),joilta ilmestyi 14 artikkelia. Neljänneksi tutkimuksessa sijoittunut rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen (Itä-Suomen yliopisto) julkaisi analyysin kohteena olevissa lehdissä 13 artikkelia.