UEF: Neljä tieteenalaa 200 parhaan joukossa

Itä-Suomen yliopisto kuroo kiinni matkaa tavoitteeseensa olla maailman 200 parhaan yliopiston joukossa. Neljällä tieteenalalla se on jo päässyt kahden sadan joukkoon. Lääketieteessä yliopisto on sadan parhaan joukossa ja englannin kielen ja kirjallisuuden alalla 150 joukossa. Maantieteen ja farmasian aloilla se on kahden sadan joukossa.
Metsätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunta on tällä hetkellä ainoa yliopiston neljästä tiedekunnasta, jonka alat eivät ole kivunneet tavoitteeseen.

Yliopistojen vertailuperusteena käytetään akateemisten asiantuntijoiden tekemiä vertaisarviointeja, merkittävien työnantajien arviointeja sekä tieteellisissä julkaisuissa tehtyjen siteerausten määrää suhteutettuna henkilökunnan määrään. Erityisesti lääketieteellinen sekä farmasian ja farmakologian tutkimus loistivat vertailtaessa siteerausten määrää.

”Yliopiston tutkijat ja opettajat ovat sitoutuneet tavoitteisiin ja tehneet erinomaista työtä. Menestyvien tieteenalojen lukumäärän lisääntyminen on erityisen ilahduttavaa ja antaa uskoa Itä-Suomen yliopiston menestymismahdollisuuksiin laajalla rintamalla”, myhäilee akateeminen rehtori Jukka Mönkkönen.

UEFin tiedote: Itä-Suomen yliopisto sijoittuu neljällä tieteenalalla 200 parhaan yliopiston joukkoon maailmassa