UEF luopuu saksan kielestä pääaineena

Teksti ja kuvat: Pasi Huttunen

UEF esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle saksan kielen koulutusvastuusta luopumista lukuvuoden 2017 alusta lukien. Jatkossa saksaa voisi opiskella vain sivuaineena.

Yliopistossa opiskelevien alan pääaineopiskelijoiden opinnoista huolehditaan heille myönnetyn opiskeluoikeuden mukaisesti niiden päätökseen saakka. Opinnot on kuitenkin suoritettava loppuun seitsemän vuoden kuluessa opinto-oikeuden alusta lukien.

Itä-Suomen ja Turun yliopistojen välillä on sovittu, että Itä-Suomen yliopisto luopuu saksan kielen koulutusvastuustaan ja pitää venäjän kielen koulutusvastuunsa. Vastaavasti Turun yliopisto luopuu slaavilaisten kielten (venäjä) koulutusvastuustaan ja säilyttää saksan kielen koulutusvastuunsa.