UEF loi yhteistyössä rotan uusiksi

Kanadalais-kuopiolaisessa yhteistutkimuksessa on kehitetty muuntogeenisiä rottia, joiden avulla voidaan entistä paremmin tutkia ihmisen Alzheimerin taudin etenemistä ja kehittää tautiin uusia hoitomuotoja.

Uusi rottamalli on kanadalaisessa McGill-yliopistossa toimivan professori Claudio Cuellon tutkimusryhmän ja Itä-Suomen yliopiston A.I. Virtanen -instituutissa toimivan professori Leena Alhosen tutkimusryhmän yhteistyön tulosta. Muuntogeeninen rottalinja tuotettiin mikroinjektiotekniikalla Kuopiossa jo vuonna 2005. Alustavien analyysien jälkeen kantayksilö jälkeläisineen lennätettiin Montrealiin varsinaista ilmiasun selvittämistä varten.

Maailmalla käytetään Alzheimerin taudin tutkimusmalleina muuntogeenisiä hiiriä. Oppimisen ja muistin tutkimuksessa rotat ovat kuitenkin älykkyytensä ja monipuolisen käyttäytymisensä vuoksi ylivertaisia saatavilla oleviin hiirimalleihin verrattuna. Tässä pitkäaikaisessa tutkimusyhteistyössä keskeistä olikin professori Alhosen ryhmän transgeeniyksikön erikoisosaamisen yhdistäminen professori Cuellon ryhmän pyrkimyksiin kehittää toimiva Alzheimerin taudin rottamalli.

Dementiaa aiheuttava Alzheimerin tauti johtuu aivoihin kertyvästä peptidistä, joka johtaa muistihäiriöihin ja asteittain muistijärjestelmään liittyvien alueiden tuhoutumiseen. Nyt on ensimmäistä kertaa mahdollista mallintaa rottien avulla taudin etenemistä. Tutkimuksen tarkoituksena on sekä taudin mekanismien selvittäminen että uusien hoitomuotojen kehittäminen.

Tutkimus on julkaistu Journal of Alzheimer’s Disease -lehden maaliskuun numerossa (Vol 10:1)