UEF ja ISYY: ”Niemisen tulkinta virheellinen ja yksipuolinen”

JOENSUU – Yliopisto ja ylioppilaskunta eivät niele purematta politiikan tutkija Jiri Niemisen väitteitä poliittisen toiminnan rajoittamisesta. Vastauksessa Niemisen maakuntalehti Karjalaisessa julkaistuun mielipidekirjoitukseen toivotetaan puolueet ja ehdokkaat tervetulleiksi kampanjoimaan myös yksin, mutta tilamaksua vastaan. JoViVa on aiemmassa kritiikissään todennut, että juuri tilan maksullisuus asettaa toimijat eriarvoiseen asemaan. Vastauksen ovat allekirjoittaneet yliopiston viestintäjohtaja Eero Tuomisto sekä Ylioppilaskunnan hallituksen jäsen ja kuntavaalivastaava Teemu Myllärinen. Myllärinen kertoo saaneensa ylioppilaskunnalta valtuudet kommentoida asiaa ylioppilaskunnan näkemyksenä, koska toimii ylioppilaskunnan kuntavaalivastaavana.

Ylioppilaskunta ei ole aiemmin kommentoinut asiaa julkisuudessa, mutta kulissien takana keskusteluja yliopiston kanssa käydään kuumeisesti. ”Ylioppilaskunta on varannut tiloja kaikille poliittisille puolueille koko kuntavaalien ajalta ja tiedottanut niistä kaikkia puolueita syykuun alussa. Ylioppilaskunta tarjoaa maksutta useita kampanjointipäiviä läpi syksyn. Valtakunnallisten vaalien välillä opiskelijapoliittiset yhdistykset saavat esitellä toimintaansa yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaan kaikissa kampusrakennuksissa”, vastauksessa todetaan ja kritisoidaan Niemisen tulkintaa asiasta.

”Niemisen kannanotto ei ansaitse hääviä arvosanaa, sillä asian tulkinta on virheellinen ja yksipuolinen. Yliopisto toteuttaa lakisääteistä kasvatustehtäväänsä valmistaen opiskelijoista aktiivisia, kriittisiä ja valveutuneita kansalaisia. Yliopiston toiminnan kulmakivenä on demokratia ja sen kunnioittaminen.”
Vastauksessa ei selvennetä tarkemmin, millä tavoin Niemisen näkemykset ovat virheellisiä.