UEF irtisanoo 33 ja lakkauttaa puutarhat

Itä-Suomen yliopiston irtisanoo 33 työntekijää pääasiassa tiedekuntien hallinto- ja tukipalvelutehtävistä. Kymmenkunta työntekijää siirtyy eläkkeelle tai muihin tehtäviin. Lisäksi väkeä vähennetään jättämällä määräaikaisia sopimuksia jatkamatta.
Henkilöstövähennyksiä perustellaan tuotannollisilla syillä, toiminnan uudelleenjärjestelyillä sekä päällekkäisyyksien karsimisella. Irtisanomiset toteutetaan pääasiassa alkuvuodesta 2012, mutta viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnasta irtisanotaan 11 työntekijää. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta irtisanotaan kaksi ja terveystieteiden tiedekunnasta 10 työntekijää.
Lisäksi Itä-Suomen yliopisto lakkauttaa puutarhansa mittavasta vastustuksesta huolimatta. Joensuun ja Savonlinnan kampuksen puutarhat lakkautetaan tämän vuoden loppuun mennessä. Kuopion kampuksen puutarha lakkautetaan viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä. Se tarkoittaa samalla 10 työsuhteen päättymistä.
Päätöksessään hallitus toteaa, että ”yliopisto pyrkii myötävaikuttamaan osaltaan Joensuun kampuksen kasvitieteellisen puutarhan toiminnan jatkumiseen yliopiston ulkopuolisen toimijan toimesta.”

Irtisanottaville on luvassa tukipaketti, joka sisältää muun muassa mahdollisuuden ohjaus- ja ryhmäkeskusteluihin. Työsopimuslain mukainen työllistymisvapaa on tukipaketissa laajennettu koskemaan myös niitä työntekijöitä, joiden vähintään kolme vuotta jatkunut määräaikaisuus päättyy vuonna 2012.
Yliopiston hallitus päätti asiasta kokouksessaan 27. tammikuuta.