UEF ei halua sijoituksiaan julkisiksi

The university promotes itself as being ethical. Part of that entails having your information available to the public, Juudit Hurtig was critical of the university’s decision to withhold the details of the investments. Photo: Pasi Huttunen

Syyskuussa Itä-Suomen yliopiston opiskelijat aloittivat UEF go fossil free -kampanjan, joka vaatii vetoomuksella yliopistoa julkistamaan sijoituksensa ja korvaamaan viiden vuoden aikajänteellä fossiilienergiasijoituksensa sijoituksilla uusiutuviin energiamuotoihin.
”Tavoitteenamme on tiedon levittäminen siitä, että tiedeyhteisöt rahoittavat fossiiliteollisuutta. Sijoitusten valinnalla yliopisto voi tehdä osansa siirtymisessä kohti fossiilivapaata energiantuotantoa”, kampanjan aktiivi Juudit Hurtig.
UEF go fossil freen aktiivit keräävät nimiä kampuksille jalkautumalla ja facebookin kautta. Tällä hetkellä vetoomuksen allekirjoittaneita on reilu 300.
Hurtig kertoo, että kampanja on osa maailmanlaajuista fossiiliteollisuuteen kohdistuvaa divestment-liikettä. Divestment tarkoittaa sijoitusten pois vetämistä tietyiltä yrityksiltä eettisistä, taloudellisista tai poliittisista syistä. Hurtigin mukaan UEF go fossil freen tarkoitus on tukea ja vahvistaa UEF:n strategiaa, jonka mukaan yliopisto pyrkii vastaamaan luonnonvarojen riittävyyden maailmanlaajuiseen haasteeseen.
”Kampanjan ote on kannustava. Haluamme, että yliopisto yhtenäistää toimintaansa strategiansa mukaiseksi.”

Hallintojohtaja Tuomo Meriläisen mukaan kampanjan vaatimukset täyttyvät yliopistossa riittävässä määrin, sillä yliopisto noudattaa YK:n eettisen sijoittamisen suuntaviivoja. Divestment -liikkeen ja YK:n linjausten erona on kuitenkin konkretia. YK:n kuusi sijoitusperiaatetta perustuvat vapaaehtoisuuteen ja pyrkimykseen parantaa sijoitusten eettisyyttä. UEF go fossil free -kampanja taas tarjoaa listan fossiilienergiayhtiöistä, joista ne vaativat sijoitusten pois vetämistä.
Kampanja-aktiiveilla riittää vielä työn sarkaa myös keskustelussa yliopiston sijoituspolitiikan avoimuudesta. Vetoomuksen ensimmäinen vaatimus on UEF:n sijoitusten avaaminen julkisiksi. Meriläinen kertoo, että yliopiston sijoitukset ovat liikesalaisuus.
”Sijoituksista raportoidaan säännöllisesti UEF:n hallitukselle. Muilta osin julkisuuteen emme sitä avaa.”

Hurtig toivoo toisenlaista lähestymistä.
”Yliopisto mainostaa itseään eettisenä toimijana. Eettisyyteen kuuluu myös se, että tietoa on saatavilla.”
UEF go fossil free -kampanjan vetoomuksen voi allekirjoittaa osoitteessa: https://campaigns.gofossilfree.org/petitions/university-of-eastern-finland-go-fossil-free

Tähti Oksanen