UEF aikoo leikata tuutoreilta palkkiot

Itä-Suomen yliopiston säästöleikkuri on pureutunut nyt opiskelijatuutoreiden palkkiohin. Leikkaussuunnitelmat närästyttävät erityisesti Joensuun kampuksella, jossa on tähän saakka maksettu tuutoreille 130 euron korvaus työstään. Kuopion kampuksella opiskelijoiden vertaisohjaus on puolestaan hoidettu viime vuodet vapaaehtoisvoimin.

Ainejärjestöt Joensuussa ovat esittäneet vastalauseita palkan poistumisesta. Myös Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY on huolestunut siitä, että opiskelijat joutuisivat tekemään yliopistolle tulevaisuudessa töitä ilmaiseksi.

”Annettua kolmea opintopistettä ei voi pitää palkkana siitä työstä, mitä vertaistuutorit tekevät. Pistemäärä ei myöskään riitä kattamaan sitä tuntimäärää, minkä vertaistuutori keskimäärin työhönsä käyttää”, kertoo ylioppilaskunnan tuutorointisihteeri Katja Suvanto.

Kaikki opiskelijat eivät voi lisätä tuutoroinnista saatavia opintopisteitä mihinkään opintokokonaisuuteensa. Kaikkiaan tuutoripalkkioista luopuminen säästäisi yliopiston varoja noin 26 000 euroa.

Osa ainejärjestöistä on Joensuussa väläytellyt Suvannon mukaan myös lakkoa. Ensi syksyn tuutorihaku päättyy 19. maaliskuuta ja tällä hetkellä hakemuksia on tullut 50. Yhteensä tuutoreita tarvitaan kaksisataa.

”En uskalla vielä vetää johtopäätöksiä mistä hakijamäärän vähyys johtuu. Nyt on tietysti hiihtoloma-aika ja yleensähän hakemukset tulevat viime hetkellä”, Suvanto sanoo.

Ennen yhteensulautumista yliopisto on hoitanut tuutoroinnin Joensuussa opintopalvelujen välityksellä ja Kuopiossa tuutoripalvelut on ostettu ylioppilaskunnalta. Jatkossa Itä-Suomen yliopisto siis omaksuisi Kuopion yliopiston entisen mallin.