Tyytyväisyys opiskeluympäristöön heikentynyt Joensuussa

JOENSUU – Synkältä näyttää vertailtaessa Joensuun kampuksen opiskelijoiden vastauksia vuosina 2008 ja 2011 tehtyihin kyselyihin opiskeluympäristöstä ja tyytyväisyydestä. Tuloksista käy selvästi ilmi, että yliopistojen yhdistämisen myötä luvatut edut eivät ainakaan vielä näy Joensuun kampuksella. Kysyttäessä tyytyväisyyttä Joensuun kampukseen vähentyi samaa mieltä olevien vastaajien määrä vajaasta 40 prosentista hiukan yli 20 prosenttiin. Jokseenkin samaa mieltä, jonkseenkin eri mieltä ja eri mieltä olevien määrät kasvoivat selvästi.

56 prosenttia vastaajista kokee, että yliopistojen yhdistyminen on vaikuttanut opiskeluympäristöön ja suurin osa näistä kokee, että tilanne on muuttunut huonommaksi. Tyytymättömyyttä herättävät esimerkiksi huono tiedonkulku, kurssien ja oppiaineiden lopettaminen, sivuainemahdollisuuksien kaventuminen, lähiopetuksen muuttuminen video-opetukseksi ja byrokratian lisääntyminen.
Peruspalvelujen koetaan myös huonontuneen. Tulostamismahdollisuudet koetaan heikommiksi, opintosuoritusten kirjaaminen ei toimi entiseen tapaan, kirjaston palveluihin ollaan entistä tyytymättömämpää ja sähköpostien kanssa on ongelmia.

Lisääntyneen epävarmuuden vuoksi henkilökunta on vastaajien mukaan entistä stressaantuneempaa ja tunnelma kampuksella on kireämpi. Erityisen huolestuttava on näkemys, että opiskelijoita ja henkilökuntaa ei enää kuulla päätöksenteossa.
”Päätöksiä runnotaan läpi, ne tulevat puun takaa eikä niitä perustella”, vastaajat tilittävät.
Vuonna 2008 kyselyyn vastasi 355 opiskelijaa ja vuonna 2011 vastaajia oli 266.
Muilta kuin Joensuun kampukselta ei vastaavia tietoja vielä ole saatavissa, mutta jatkossa vastaavanlaisia kyselyitä on tarkoitus toteuttaa kaikilla Itä-Suomen yliopiston kampuksilla.