Työryhmä lyhentäisi opiskelijan talutushihnaa

Jatkossa opiskelijan tulee elättää itsensä lainalla sivutöiden sijaan ja opiskella täysipäiväisesti. Näin ehdottaa opetusministeriön opintotuen kehittämisen johtoryhmä.

Hyvä uutinen opiskelijoiden kannalta on opintotuen sitominen indeksiin ja huoltajakorotus sekä ateriatuen korottaminen. Tämän tulevan vaurauden hintana on tiukentuva kontrolli. Johtoryhmä myöntäisi opintotuen kaksiportaisen tutkintorakenteen mukaisesti ensin alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen ja vasta sen jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Pelkän asumislisän nostaminen otettaisiin huomioon korkeakoulututkintoa varten tarkoitetussa tukiajassa.

”Työryhmän esityksessä kepit ja porkkanat ovat melko hyvin tasapainossa. Liiallisilla tiukennuksilla ohjataan opiskelijoita pois opintotuelta ja ajaudutaan opintoaikojen lyhentämisen suhteen ojasta allikkoon”, katsoo SYL:n vapapuheenjohtaja Leena Pihlajamäki.

Opiskelijalle haluttiin antaa huomattavasti enemmän keppiä, mutta opiskelijajärjestöjen edustajat saivat mukaan myös porkkanaa. Ehdotuksen vaikutuksia on vaikea arvioida etukäteen, mutta ainakin se on selvää, että Kansaneläkelaitokselle ja yliopistojen opintotukilautakunnille esitys toisi runsaasti lisätöitä.

Valtiovarainministeriön valtiosihteeri Raimo Sailaksen johtamassa talouspolitiikan valmistelun johtoryhmässä viimeistellyssä kannanotossaan Valtiovarainministeriön edustaja Arto Merimaa katsoo, että ehdotukset eivät ole riittäviä perimmäisen työurien pidentämisen tavoitteen kannalta.

”Nyt ei ole ensisijaista etuuksien lisääminen vaan vaikutukset perimmäiseen työuratavoitteeseen”, Merimaa kiteyttää.