Tutkijat: ”Lääketiede on elitistymässä”

Erot erilaisista kotitaustoista tulevien mahdollisuuksissa päätyä yliopisto-opiskelijaksi ovat tuoreen tutkimuksen mukaan kaventuneet, mutta erot yliopiston koulutusalojen välillä kasvavat. Myöskään sukupuoli ei enää näyttäisi olevan koulutusmahdollisuuksien suhteen yhtä merkittävä kuin ennen. Lääketiede näyttää selkeimmin vahvistaneen eliittiasemaansa.
”Lääketieteestä valmistuneiden kotitausta on entisestäänkin akateemistunut ja ero seuraaviin aloihin on selvästi kasvanut. Lääketieteellinen ala on siis selvästi elitistymässä, jos niin halutaan sanoa”, Osmo Kivinen, Juha Hedman ja Päivi Kaipainen toteavat Yhteiskuntapolitiikka-lehden artikkelissaan.
”Sosiologian professiokirjallisuudessa lääketiede on malliesimerkki sellaisesta vahvasti professionaalisesta alasta, joka on kykenevä ajamaan etujaan ja puolustamaan saavuttamiaan asemia työmarkkinoilla”, he kuvailevat.

Ansiotaso on tutkijoiden mukaan lääketieteen lisäksi noussut voimakkaasti oikeustieteessä, hammaslääketieteessä sekä kasvatustieteessä. Eniten ansiotaso on laskenut luonnontieteissä, maa- ja metsätaloustieteissä sekä humanistisella alalla.
”Jos maistereiden ansiotasoa verrataan vastaavan ikäisten keskimääräiseen ansiotasoon, niin inhimillisen pääoman teoriasta nouseva slogan more learning, more earning näyttäisi Suomessa hyvinkin pitävän paikkansa. Humanistienkin tienestit ylittävät lähes kolmanneksella ikäluokan keskimääräisen ansiotason”, he silti muistuttavat.

Näkyvissä on merkkejä siitä, että erot koulutusmahdollisuuksissa ovat kääntymässä taas kasvuun. Ei-akateemisten suhteellinen osuus on vähentynyt, mutta tutkijoiden mukaan on vielä liian aikaista arvioida, voiko eriarvoisuuden päätellä kääntyneen nousuun.
”Olemme havainnollistaneet muutoksia eri koulutusaloilla pyöräkilpailua mukailevan metaforan avulla: vaikka jälkijoukko tavoittaakin pääjoukkoa, niin samalla kärkiryhmä kasvattaa eroaan pääjoukkoon”, tutkijat kirjoittavat.

Kahdentoista alan maistereiden ansiotaso (100 on vastaavan ikäluokan keskimääräinen ansiotaso) vanhempien koulutustaustan mukaan. Muutosta havainnollistavan janan kärki osoittaa tilanteen vuonna 2009, lähtöpiste vuonna 1985. Kuvio: Kivinen, Hedman & Kaipainen. Klikkaa kuva isommaksi.

YP-artikkeli verkossa: Koulutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuus Suomessa. Eriarvoisuuden uudet ja vanhat muodot (YP 5/2012)