Tutkijat kannustavat hakemaan Setan kannatusjäsenyyttä

Teksti: Pasi Huttunen

19 Itä-Suomen yliopiston tutkijaa on allekirjoittanut kannanoton, jossa kannustetaan ISYY:tä hakemaan Setan kannatusjäsenyyttä. Kannanotossa kritisoidaan sitä, että allekirjoittaneiden mukaan kannatusjäsenyyden hakemista vastustavat Pohjois-Karjalan perussuomalaiset nuoret politisoi asian, jossa on ensisijaisesti kyse ”seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien opiskelijoiden, ja laajemmin koko yliopistoyhteisön hyvinvoinnista”. Perussuomalaisten nuorten mukaan seksuaalisen tasavertaisuuden ajaminen on poliittista toimintaa, jonka vuoksi ISYY ei Setaan voi sitoutua.
”Poliittisesti latautuneeksi asia muuttuu vain siinä tapauksessa, että vähemmistöön kuuluvien oikeus tasa-arvoon ja hyvinvointiin kiistetään”, tutkijat toteavat
Kannanotossa myös muistutetaan, että kannatusjäsenyys ei tarkoita sitä, että yliopisto on syrjinnästä vapaa ja turvallinen tila kaikille.
”Se kuitenkin viestii, että ylioppilaskunta tunnustaa vähemmistöön kuuluvien olemassaolon ja yhdenvertaisen oikeuden osallistua toimintaansa.”

Vaikuttaisi siltä, että ISYY:n edustajistossa selkeä enemmistö on kannatusjäsenyyden hakemisen kannalla. Jopa Perussuomalaisten edustjistoryhmä on jakautunut asiassa kahtia. Ryhmän sitoutumaton varaedaattori Marko Koskelo on ilmoittanut kannattavansa kannatusjäsenyyden hakemista. Hän on useassa paikassa ilmoittanut selkeästi kantansa ja saanut ryhmätoverinsa Jarno Lähteenmäen närkästymään. Lähteenmäki mainitsi ohjeistaneensa Koskeloa pitäytymään julkisista irtiotoista.
kannatusjäsenyyttä ajavan aloitteen takana ovat edustajistoryhmistä Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto, Opiskelijan ISYY, Oikeat, Vihreä lista, Demariopiskelijat, Keskeiset, Tombolo ja Puolueettomat. Perussuomalaisten lisäksi esityksessä eivät ole mukana DeeKu, Fortis ja Kylterit.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Tiina Sotkasiira, tutkijatohtori, yhteiskuntapolitiikka, Iiris Lehto, nuorempi tutkija, yhteiskuntapolitiikka, Anni Rannikko, projektitutkija, sosiologia, Päivi Armila, yliopistonlehtori, sosiologia, Anna-Maija Castrén, professori, sosiologia, Helena Hirvonen, yliopistonlehtori, yhteiskuntapolitiikka, Pasi Hirvonen, tutkija, sosiaalipsykologia, Eeva Jokinen, professori, yhteiskuntapolitiikka, Mari Käyhkö, yliopistonlehtori, sosiologia, Anna-Maija Pyykönen, amanuenssi, yhteiskuntatieteiden laitos, Ville Pöysä, apurahatutkija, sosiologia, Lilli Rokkonen, apurahatutkija, sosiologia, Sanna Ryynänen, yliopistonlehtori, sosiaalipedagogiikka, Tiina Seppä, projektitutkija, Karjalan tutkimuslaitos, Elisa Silvennoinen, tutkija, rikos- ja prosessioikeus, Jussi Silvonen, yliopistotutkija, kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Merja Tamminen, yliopisto-opettaja, opinto- ja työuraohjaus, Sinikka Vakimo, yliopistonlehtori, perinteentutkimus ja Jaana Vuori, professori, sukupuolentutkimus.

Edustajisto kokoustaa 9. joulukuuta ja Setan kannatusjäsenyyden hakeminen on yksi kokouksessa käsiteltävistä asioista.