Timo Jääskeläinen, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Itä-Suomen yliopiston dekaanit avautuivat johtamiensa tiedekuntien haasteista ja tulevaisuudennäkymistä. Synkät pilvet globaalin ja kansantalouden yllä huolettavat myös heitä, mutta kirvestä ei ole heitetty kaivoon.

Mitkä ovat ajankohtaiset haasteet tiedekunnassa tällä hetkellä?
Tiedekunnassa on tehty suhteellisen suuria rakenteellisia muutoksia muun muassa biotieteiden opetuksen järjestelyissä. Niiden jälkihoito ennen 2011 aloittaneiden opiskelijoiden suhteen on kyettävä tekemään huolellisesti. Tiedekunnan joissakin oppiaineissa opiskelijoiden keskeyttämisprosentit ovat hyvin suuria, opiskelijoiden siirtyessä ensimmäisen vuoden jälkeen muihin opintoihin tiedekunnan ulkopuolelle. Tämä on valtakunnallinen ongelma ja tulee suhteellisen kalliiksi tiedekunnalle. Keinoja ei vaan tahdo löytyä tämän korjaamiseksi. Yleisesti valmistuvien ylioppilaiden määrän vähetessä ja erityisesti kovien luonnontieteiden suosion hiipuessa nuorison keskuudessa, meidän on vaiheittain käännettävä katseet kansainväliseen rekrytointiin. Vuonna 2010 valmistuneista maistereista olikin jo 20 prosenttia ulkomaalaisia. Toisaalta meillä on koulutusaloja, joilla on valtakunnallisesti ylituotantoa ja valmistuneilla työllistymisongelmia. Näihin haetaan ratkaisuja koko korkeakoululaitoksen valtakunnallisessa rakenteiden kehittämistyössä.

Kuinka kuvailisitte tiedekuntanne nykytilaa?
Kahden kampuksen tiedekunnassa on vielä säätämistä, jotta muun muassa opettajaresurssit saadaan optimaaliseen käyttöön ja täten kurssitarjontaa laajennettua. Tutkimuksessa teemme erittäin hyvää tulosta, joskaan tämä ei jakaudu tasaisesti kaikkiin yksiköihin. Jonkin verran erilaista tyhjäkäyntiä on useissa toiminnoissa. UEF on toiminut vasta puolitoista vuotta, joten kaikki ei vielä voikaan olla oikeassa asennossa. Valmistuvien maisterien määrää tulisi pystyä selvästi kasvattamaan ja tähän liittyvät toimet tulevat heijastumaan suoraan myös opinto-ohjauksen ja opetuksen laatuun.

UEFin hallituksen puheenjohtaja Taalas ennustaa, että karsintaa on vielä edessä. Mistä UEFissa olisi varaa karsia? Entä mistä voisi karsia omassa tiedekunnassanne?
Näitä asioita pohditaan valtakunnallisesti eri tieteenalojen työryhmissä. Valtakunnallista työnjakoa tulisi kyllä selkeyttää ja kunkin yliopiston keskittyä omiin vahvuusaloihinsa. On enneaikaista arvioida kuinka tämä heijastuu Lumet-tiedekuntaan. Mehän olemme tehneet jo runsaasti sisäisiä järjestelyjä.

Rehtori Vartiainen harkitsisi lukukausimaksuja. Mikä on teidän kantanne asiaan? Keneltä voitaisiin maksuja ottaa ja kuinka suuria ne voisivat olla?
On varmaa, että muutaman vuoden sisällä lukukausimaksut nousevat laajaan keskusteluun maassamme. Kun Tanskassa ja Ruotsissa päädyttiin keräämään lukukausimaksuja ulkomaalaisilta opiskelijoilta, hakijoiden määrä romahti. Köyhien maiden opiskelijoille meikäläisittäin pienikin lukukausimaksu tekee opinnot usein mahdottomiksi. Lukukausimaksujen periminen Euroopan ulkopuolisilta ulkomaalaisilta opiskelijoilta on meilläkin ollut mahdollista, mutta siihen ei ole kovin suurella innolla lähdetty. Uskon, että 10 vuoden sisällä lukukausimaksut tulevat kaikille opiskelijoille myös Suomessa.

Millaisia terveisiä haluaisitte sanoa tiedekunnassanne nyt aloittaneelle uudelle opiskelijalle?
Yrittäkää opiskella ahkerasti, olkaa kriittisiä, avoimia ja ylpeitä siitä, että olette UEF-opiskelijoita. Pyrkikää ajoittamaan opinnot niin, että valmistutte 3+2 vuodessa, menkää ehdottomasti käväisemään vaihto-opiskelijana ulkomailla. Nauttikaa elämästä. Me pyrimme pitämään teistä hyvää huolta laitoksilla ja osastoilla.

Miten omalta osaltanne kannatte vastuuta sivistysyliopiston säilyttämisestä?
Sivistysyliopiston sanottiin häviävän uuden yliopistolain astuessa voimaan. Olen täsmälleen päinvastaista mieltä. Uuden yliopistolaitoksen tulee keskittyä vahvuusaloihin, joihin saadaan paras mahdollinen henkilökunta ja riittävä laajuus. Suomen kokoisessa pikkumaassa tulee fokusoitua tutkimuksessa vahvasti kunkin yksikön strategian mukaisesti ja keskittää niihin myös voimavarat. Näin voidaan saavuttaa kansainvälinen huipputaso tutkimuksessa, joka on edellytys laadukkaimmalle mahdolliselle opetukselle. Edustan luonnontieteellistä alaa ja kannan osaltani vastuuta siitä, että meidän valitsemilla aloilla UEF antaa niin hyvää ja ajantasaista opetusta kuin mahdollista. Sivistystä saa kapeammalla tarjottimella, mutta se on parempaa kuin ennen.