Tietotekniikan koulutuksen yhteistyö tiivistyy Itä-Suomessa

Teksti: Pasi Huttunen

Tietotekniikan koulutusohjelmista rakennetaan Itä-Suomessa ”Itä-Suomen ICT-koulutuspolku”. Yhteistyössä ovat Itä-Suomen yliopisto sekä Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulut. Strateginen kumppanuussopimus on tehty vuosille 2017-2020.

Yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa opiskelija voi suorittaa yliopisto-opintoja ammattikorkeakoulututkinnon yhteydessä. Jatkossa tavoitteena on, että opiskelija voi koota opintonsa kaikkien kolmen korkeakoulun tarjonnasta.

Korkeakoulut pyrkivät myös edistämään opiskelijayrittäjyyttä lisäämällä yrittäjyyden tukemista. Tarkoitus on tehdä yhteistyötä myös alueen muiden toimijoiden kanssa.