Terveiset uudelle edustajistolle

Teksti: Ari J. Tervashonka

 

Monia hallituksia nähneenä henkilönä (aina vuodesta 2007) voin sanoa, että edustajiston ja hallituksen tehtävät ovat laajentuneet vuodesta toiseen. Tämä on hyvä koska tarvitsemme kunnollista edunvalvontaa, ei ainoastaan paikallisissa asioissa kampuskaupungeissa, vaan myös kansallisella tasolla. Näitä isompia asioita ovat opintotuki, yliopistoja koskevat lakiuudistukset ja muut laajamittaisesti opiskelijoiden elämään vaikuttavat asiat.

Töihin ja kohdattaviin ongelmiin kannattaa hakea inspiraatiota yliopistolain pykälästä 46. Siinä määritellään ISYY:n tehtäväksi:

”…olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.”

Tämä on hyvä pitää muistissa, sydämessä ja jokaisessa toimessa mukana. Koska jos niin tekee, loppu on paljon helpompaa. Toiminnalla on hyvä olla ylöspäin kehittyvä suunta. Mutta lain innoituksesta ei vielä päästä pitkälle. Ylläpitokokemukseni opiskelijoiden Facebook-ryhmässä on osoittanut itselle, kuinka tärkeää informaation saatavuus ja jaettavuus on. Siksi toivoisin edaattoreiden tekevän mahdollisimman paljon juttuja tai podcasteja Uljaaseen ISYY:n kehityskohteista, ongelmista ja hyvistä teoista. Tämä nostaisi yliopiston keskustelukulttuurin ja journalismin tasoa, sekä toteuttaisi tarvittavia demokraattisia arvoja. Avoimuus, konkretia, matalan kynnyksen osaan otettavuus, laillisuus, yhdenvertaisuus ja eettisyys ovat periaatteita, joita ei kannata myydä.

Pidän myös tärkeänä, että Savonlinnan muutosta huolimatta edustajiston toiminta ei koskaan polarisoidu kampus- tai oppiainerajojen juoksuhautaan. Nahistelu ja nurkkakuntaisuus eivät kasvata mitään, kaikkein vähiten näihin ajanvietteisiin osallistuvia. Jos näet tällaisia asioita tai epäkohtia, toivotan sinulle rohkeutta tuoda ne julkisuusperiaatteen mukaisesti valoon. Teillä on mahdollisuus kehittää ISYY:n toimintaa hankalinakin aikoina. Aikoina, joina opintotukea ja YTHS:sää leikataan tai kun kehitys hirttää kiinni työpaineiden kasautuessa. Rohkeus ja selkäranka ovat paras lääke ongelmien voittamiseksi, mutta tärkeintä on muistaa myös muita. Olkaa esimerkkejä teoissanne, pitäkää sananne ja toivokaa ihmisille hyvää.

Jatko-opiskelijan terveiset,

Ari J. Tervashonka