Teknologia haastaa aikuisopiskelijat

Nuoret opiskelijat eivät tule enää toimeen ilman opetusteknologiaa, mutta aikuisopiskelijoille kehityksen perässä pysyminen voi olla haaste. Esimerkiksi virtuaalimaailma Second Lifessä pidetään jo yliopisto-luentoja.

”Aikuisopiskelijoiden haaste on pysyä mukana nopeasti tapahtuvassa kehityksessä. Itse teknisen laitteen ja ohjelman lisäksi on opeteltava, miten uudessa teknologiatoimintakulttuurissa toimitaan. Toisaalta aikuisilla teknologioiden oppiminen on usein tavoitteellisempaa kuin nuorilla”, toteaa Avoimen yliopiston suunnittelija Tiina Pyrstöjärvi.
Usein teknologian käyttö opetuksessa voi herättää aikuisopiskelijoissa monenlaisia ristiriitaisia tunteita, esimerkiksi jännitystä pärjäämisestä.
”Korostan aina, että nämä tunteet ovat oikeutettuja. Itseään voi tsempata ajattelemalla, että sisällön lisäksi omat opiskeluvalmiuteni kehittyvät huimasti”, sanoo puolestaan suunnittelija ja opinto-ohjaaja Leila Saramäki Avoimesta yliopistosta.
Naiset ovat mukana Itä-Suomen yliopiston Virtukampus-hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda, testata ja arvioida sosiaalisen median käyttöä opetuksessa, oppimisessa ja ohjauksessa.
Naiset korostavat, että teknologiaa on jo ympärillämme ja se koskee jokaista. Opetusteknologiasta ei saa kuitenkaan tulla itsetarkoitus, vaan on mietittävä, milloin voi käyttää verkkoa ja milloin on syytä tavata kasvotusten.
”Tavallisesti aikuisopiskelijat arvostavat verkon tuomaa joustavuutta. Aina ei voi olla läsnä luokkahuoneessa, jolloin tietotekniikka mahdollistaa opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta”, suunnittelijat toteavat.
”Kehitämme opetusta ja ohjausta Blended Learning ajattelun mukaisesti. Tavoitteena on, että lähiopetusta ja tietoverkko-opetusta integroidaan nykyistä enemmän luontevaksi kokonaisuudeksi. Esimerkiksi opinto-ohjaus voidaan käydä perinteisen lähitapaamisen lisäksi web-kameran kautta. Tai ehkä tulevaisuudessa kutsun omat ohjattavani koolle virtuaalisen Itä-Suomen yliopiston kampukselle ja pidän ohjaustuokion siellä sijaitsevan puun alla”, visioi opinto-ohjaaja Saramäki