Taustaa Uljaan verkkoon siirtämisestä

Teksti: Sami Gabbouj, Aleksi Hiltunen, Paavo Kyyrönen & Sami Vihonen

Vastine Ari J. Tervashongan kirjoitukselle Uljaassa 1/2016 otsikolla “Avoin kirje Uljaan kohtalosta ISYY:n edustajistolle”.

Edaattoreina kiitämme Ari J. Tervashonkaa aktiivisuudesta Uljaan paperilehden puolustamiseksi. Haluamme kuitenkin tässä vastineessa puuttua muutamiin Tervashongan esittämiin, mielestämme harhaanjohtaviin huomioihin. Lisäksi haluamme selventää Uljaan verkkoon siirtämisen perusteita.

Tervashonka totesi kirjoituksensa alussa, että Uljaan verkkoon siirtämisestä ja sitä myöten paperilehden lakkauttamisesta seuraavan kahden vuoden sisällä päätti vuoden 2015 hallitus. Todellisuudessa päätöksen teki hallituksen esityksestä viime kauden edustajisto viimeisessä kokouksessaan käsitellessään vuoden 2016 toimintasuunnitelmaa.

Tervashonka jatkaa, että paperilehden lakkauttaminen aiheuttaa enemmän kuluja kuin säästöjä. Uljaan vuoden 2016 budjetissa on arvioitu mainosmyynnin tuottavan 50 000 euroa. Paperilehden tuottamisen on arvioitu kustantavan n. 26 000 euroa, joka kattaa painatus-, rahti- ja postikulut. Voidaan täten laskea, että mainosmyyntituoton on laskettava alle 24 000 euron, jotta paperilehden lakkauttaminen aiheuttaisi enemmän kuluja kuin säästöjä. Luonnollisesti Uljaan henkilökunta koulutett aisiin tuottamaan uutta verkkolehteä, mikä tarkoittaa, että myös mainosmyyjä koulutettaisiin myymään mainoksia verkkolehteen. Kahden vuoden siirtymäaika jättää reilusti aikaa sopia yhteistyökumppaneiden ja mainostajien kanssa uusista mainossopimuksista verkkolehteen. On täten mielestämme hyvin epätodennäköistä, että mainostulot romahtaisivat alle puoleen nykyisestä arviosta verkkoon siirryttäessä. Voidaan myös laskea, että kaikki 24 000 euroa ylittävät verkkolehden mainostulot tuottavat voittoa Uljaalle nykyiseen paperilehteen nähden.

Koemme, ettei Uljas palvele kaikkien kampusten opiskelijoita nykyisessä muodossaan yhtä laadukkaasti, kuin mitä 80 000 euron vuosi-investoinnilla odottaisi saavan. Läheskään kaikki yliopistomme opiskelijoista eivät lue Uljasta, eivätkä pidä sitä merkittävänä jäsenpalveluna. Uljaan kirjoittajista suurin osa on tällä hetkellä joensuulaisia, luonnollisesti tuottaen Uljaaseen suhteellisesti enemmän sisältöä Joensuun kampuksesta, jonne myös lehden lukijakunta painottuu.

Uskomme vahvasti, että Uljaan siirtäminen verkkoon ja siitä koituvien säästöjen investoiminen esimerkiksi kerhotoimintaan, jonka moni opiskelija kokee merkittäviksi jäsenpalveluksi kampuksesta riippumatta, parantaisi opiskelijoiden asenteita ISYY:tä kohtaan, ja sitä myöten lisäisi kaikkien kampusten halua osallistua ISYY:n toimintaan.

Edaattorit Sami Gabbouj, Aleksi Hiltunen, Paavo Kyyrönen & Sami Vihonen

Ari J. Tervashongan vastine edaattorien kirjoitukseen luettavissa täältä.