Tasa-arvo retuperällä Itä-Suomen yliopistossa?

Itä-Suomen yliopiston johtoporras on miesten hallussa, vaikka naiset ovat yliedustettuina kaikissa opetukseen liittyvissä tehtävissä ja työryhmissä.
Molemmat rehtorit ovat miehiä, kuten dekaanit ja hallituksen puheenjohtaja. Hallinto, henkilöstö- ja talousjohtaja ovat miehiä ja viestintäyksikön molemmat johtajat ovat miehiä. Yliopiston johtoryhmässäkään ei ole ainuttakaan naista.
”Enemmistö yliopiston henkilöstöstä ja opiskelijoista on naisia, mutta päällikkötason tehtävissä naisia ei näy. Onko kyse siitä, että hakijoiden joukossa ei ole päteviä naisia vai onko kyse asenteista ja toimintakulttuurista, joka suosii miehiä”, kysyy professori Riitta Ahonen blogikirjoituksessaan UEF:n intranetissä.
”Johtajien valinnat on yliopistossa tehty suljetuin ovin, joten hakijoiden ansioita ei voi vertailla. Väitän kuitenkin, että päteviä naisehdokkaita olisi ollut tarjolla”, hän jatkaa.

Vähemmistönä naiset ovat myös osastojen ja laitosten johdossa. Filosofisen tiedekunnan johtajat ovat kaikki miehiä ja neljästä varajohtajasta naisia on kaksi. Yhteiskunta- ja kauppatieteellisessä tiedekunnassa kuudesta johtajasta naisia on yksi ja viidestä varajohtajasta naisia on kolme. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan kahdeksasta johtajasta naisia on yksi ja kahdeksasta varajohtajasta kaksi. Terveystieteiden tiedekunnan neljästä johtajasta yksi on nainen. Varajohtajista naisia on kaksi.
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos sekä hoitotieteen laitoksella naisia ovat sekä johtajat että varajohtajat ja biologian laitoksen johtajana on nainen, mutta muuten johtajanpaikat ovat miehillä.
Tasa-arvovaltuutettu ilmaisi viime vuoden lopulla huolensa tasa-arvosta yliopistoissa ja toivoi enemmän keskustelua naisten etenemismahdollisuuksista niissä.