Tarvitaanko Jumalaa?

KUOPIO – Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella väitellään ihmisarvosta. ”Onko ihmisarvoa ilman Jumalaa?”, kysytään keskustelutilaisuudessa Medistudian luentosalissa ML1 7. helmikuuta kello 17.
Keskustelijoina tilaisuudessa ovat Jyväskylän yliopiston professori Tapio Puolimatka, jonka mukaan ihmisarvoa ei voi perustella ilman Jumalaa. Hänen vastaväittäjänään toimii Itä-Suomen yliopiston professori Juha Hämäläinen, joka katsoo moraalin ja ihmisen oikeudentajun olevan kulttuurisidonnaista.

”Tieto oikeasta ja väärästä on sisäänrakennettu ihmisen omaantuntoon niin, ettei kukaan voi olla tietämättä perustavia moraalisia totuuksia. Ihminen ei voi koskaan poistaa tätä tietoa, mutta hän voi yrittää paeta sitä itsepetoksen avulla. Sen välineenä voivat olla maailmankatsomukset ja ideologiat, joiden avulla ihminen uskottelee itselleen, ettei oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta tai Jumalasta voi saada tietoa”, syöttää kasvatuksen teorian ja tradition professori Puolimatka.
”Ihmisoikeudet perustuvat luonnonoikeudelliseen ajatteluun. Siinä oletetaan yleispätevä moraalinen todellisuus, jonka mukaan lait tulee säätää. Moraali on kuitenkin kulttuurisidonnaista, samoin ihmisen oikeudentaju. Ihmisoikeudet ovat sivistyksen tavoin ihmisen luoma henkinen muodoste. Ne eivät ole luonnon vaan järjen tuote. Moraalin suhteen luonto on sokea”, iskee sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan professori Hämäläinen vastapalloon.

Keskustelutilaisuuden juontaa Juho Viitasalo. Sen järjestävät Suola ja Kuopion OPKO.

  • keijo

    Kyllä Ihminen voi elää kauankin ilman uskoa Jumalaan ,kuitenkin siinä tarvitaan kovaa sisua selviytyä kaikista mitä luonto on meille antanut selittää ne järjellisesti ja että niillä on todella totuuden perusta.Helpompi on uskon tie ja uskoa Kaikki valtiaaan olemassa oloon ja hänen vaikuttavan juuri joka paikassa ,vaikka hän on kyllä salannut itsensä meiltä on vain uskon alueella hänet voidaan löytää ja saada yhteys,luonnollesella ihmisellä ei ole mitään kontaktia häneen vaan on alkeis voimien orja,kiitos ja siunausta,keijo södertälje

  • Tomi Vainio

    Suola ja OPKO jälleen vauhdissa kreationistiprofessoreineen.