Taloustutkimus demokratisoituu pubikeskusteluksi Joensuussa

JOENSUU Joensuussa järjestetään perjantaina 1. kesäkuuta kaksiosainen akateeminen seminaari, jossa yhdistyvät tavallisesta poikkeava talouden tutkimus ja matalan kynnyksen pubikeskustelu. Talous ja arvo -seminaarin pubikeskustelu osuus käydään, missäs muualla kuin, Wanhassa Jokelassa.

Jokelaan viennin syyt ovat yhteiskuntapolitiikan dosentin ja seminaarin yhden järjestäjän Teppo Eskelisen mukaan kahtaalla. Ensimmäisenä on tarve demokratisoida akateemista keskustelua ja toinen syy löytyy Jokelan symboliikasta.

”Jokelan purkamiskeskustelussa näkyy talouden ja kulttuuristen arvojen törmäykset. Ajatellaanko että kulttuuria edistetään pelkästään kulttuurinrahoituksella? Pitäisikö kulttuurin ja sen vaalimisen olla alisteinen rahoitukselle? Nythän Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö perustelee purkamista sillä, että purkamisella saataisiin lisää rahaa kulttuurille. Koko Jokelan tapaus paljolti symbolisoi koko seminaarin tematiikka”, Eskelinen toteaa.

Talous ja arvo -seminaari kuuluu poliittisen taloustieteen alaan. Poliittisessa taloustieteessä tutkitaan taloutta yhteiskunnan instituutioiden, valtasuhteiden ja määrittelykamppailuiden näkökulmasta. Kyse on siis yhteiskuntatieteellisestä talouden tutkimuksesta.

”Vallitseva taloustiede on pitkälti matemaattista markkinoiden tutkimusta. Tarvitaan kuitenkin toisenlaista tutkimusotetta, jotta voidaan tutkia esimerkiksi sellaisia ilmiöitä kuin yhteiskunnan markkinoistuminen, kasvun rajat tai Kreikan kriisi. Tämä on nimenomaan yhteiskuntatieteen kenttää”, Eskelinen kertoo.

Eskelisen mukaan seminaarissa tutkitaan otsikon mukaisesti sitä, miten arvo määräytyy taloudellisessa toiminnassa ja miten taloudellinen arvo ja muut arvon muodot kohtaavat. Tähän kuuluu kysymys siitä, mistä esimerkiksi työn tai rahan arvo tulee, tai miten esimerkiksi luonnon tai kulttuurin arvoa voidaan verrata ja suhteuttaa taloudellisiin arvoihin.

Seminaarin ensimmäinen osa järjestetään yliopistolla, Metria-talossa kello 10-16. Ohjelmassa on akateemisia alustuksia, keskustelua ja kommenttipuheenvuoroja. Esitelmöitsijöitä on muun muuassa Aalto-yliopistosta, Helsingin yliopistosta, Edinburghin yliopistosta ja London School of Economicsista.

Toinen osa järjestetään Wanhassa Jokelassa kello 18-20.30. Kyseessä on vapaamuotoinen pyöreän pöydän keskustelu. Ohjelmassa on etukäteen pyydettyjä 10 minuutin puheenvuoroja ja muilta osin vapaa sana. Tavoitteena on demokratisoida akateemista keskustelua tuomalla sitä pubiympäristöön.

Seminaarin molempiin osiin on vapaa pääsy ja kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita. Seminaari on suomenkielinen.

Seminaarin ohjelma