Taitoaineet vaarassa kun Savonlinnan kampus lakkautetaan

Teksti ja kuvat: Nina Räsänen
Käsityötieteen pääaineopiskelija Pia Torvinen ja teknologiakasvatuksen sivuaineopiskelija Joni Lumpin tekevät kokeiluita 3D-tulostimella käsityön projektiin.

Savonlinnan kampuksen toimintojen siirtäminen Joensuuhun herättää paljon kysymyksiä. Huolenaiheena siirtokeskustelussa ovat olleet tilaongelmat sekä Educan sisäilmaongelmat. Useiden eri mittauksien mukaan sisäilmassa ei pitäisi olla mitään huolenaihetta, mutta tilakysymysten osalta tilanne ei ole yhtä hyvä.

Savonlinnasta siirtyvät luokanopettajan, kotitalousopettajan, käsityönopettajan ja lastentarhanopettajan koulutuksien myötä myös hallinto- ja kirjastotoimet. Opiskelijat sijoitetaan Joensuussa pääasiassa Educan tiloihin, mutta käsityötieteen tiloja tulee myös Taitolaan ja kotitaloustiede kokonaisuudessaan Naturalle.

Ainejärjestö Kotex ry:n varapuheenjohtaja Tiia Raki kertoo, että tiloja on vähemmän kuin Savonlinnassa. Remontit tehdään valmiisiin tiloihin, eikä tämän hetkisten suunnitelmien valossa opetustilojen pedagoginen toimivuus ja työturvallisuus  välttämättä tarvittavalla tasolla. Tilaratkaisun yhteydessä on keskusteltu paljon taito- ja taideaineiden tulevaisuudesta. Tällä hetkellä vaakalaudalla on musiikin pitkän sivuaineen kohtalo.

”Taitoaineet ovat tässä vaarassa. Kuinka yliopisto pystyy vastaamaan uuden opetussuunnitelman mukaisiin haasteisiin esimerkiksi yhteisen käsityön tiimoilta?” Raki kysyy.

Uudessa opetussuunnitelmassa käsityö määritellään yhdeksi yhteiseksi monimateriaaliseksi oppiaineeksi ilman tekstiili- ja teknologiakasvatuksen erittelemistä. Hänen mukaansa opettajankoulutuslaitoksen tilojen tulisi olla pedagogisesti ja työturvallisesti oppikirjan mukaisia.

Tämän hetkisten tietojen mukaan Savonlinnan opettajankoulutuslaitos siirtyy Joensuuhun elokuussa 2018.

Kommentti: Ratkaisut tehtävä huolella

Nopeasta aikataulusta ja tilaratkaisuista huolimatta on toivottava, ettei esimerkiksi käsityötiede palaa Joensuussa menneeseen sivuuttaen tulevaisuuden ja kehityksen. Joensuussa tehtävät remontit ja tilaratkaisut ovat voimassa vuosikymmeniä, eikä lyhytnäköisille ratkaisuille ole tilaa, jos Itä-Suomen yliopisto haluaa valtakunnallisesti kilpailukykyiset ja houkuttelevat taito- ja taideainetarjonnat.