Tahtovatko joensuulaiset säilyttää Botanian?

Teksti ja kuvat: Sini Heinoja
Botanian kasveja ja perhosia käy ihmettelemässä 19 000 henkeä vuosittain.

Kun yliopisto luopui Botaniasta vuonna 2012, toimintaa jatkamaan perustettiin Botanian ystävät ry. Yhdistys on tuonut puutarhalle uusia kävijöitä ja muuttanut toimintaa ekologisemmaksi ja taloudellisemmaksi.
Nyt yhdistyksen rajat ovat tulossa vastaan. Talous- ja henkilöstöresurssit ovat vähäiset ja kiinteistön vuokrasopimus on yhdistykselle raskas.
”Me ollaan heitetty Botania-niminen pallo ilmaan, ja nyt katsotaan, löytyykö koppaavia käsiä”, yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Virratvuori kuvailee.
Keväällä aloitetut neuvottelut Botanian tulevaisuudesta jatkuvat syyskuun lopussa. Mukana ovat ainakin Joensuun kaupunki, Suomen yliopistokiinteistöt oy, Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK oy, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Karjalan kauppakamari.
”Tässä etsitään nyt vastausta kysymykseen, onko Botanialla arvoa ja merkitystä Joensuussa”, Virratvuori kommentoi.
Yhdistys varautuu neljään tulevaisuudennäkymään. Yhdessä yhdistys jatkaisi toimintaa yksin. Se vaatisi vuositasolla noin 60 000 euron lisärahoituksen. Kaupunki rahoittaa Botaniaa nyt saman verran kuin yliopiston aikaan, 34 000 euroa vuodessa.

Lisäksi tarvitaan ratkaisu Botanian kiinteistön hallinnointiin.
Yhdistys vuokraa kiinteistöä Suomen yliopistokiinteistöt oy:ltä, jonka osaomistaja Itä-Suomen yliopisto on. Yhdistys voisi jatkaa vuokrasopimusta erilaisin ehdoin tai ostaa kiinteistön, jos kauppahinnasta päästäisiin sopuun. Yhdistys ei ole valmis jatkamaan heinäkuussa 2018 päättyvää vuokrasopimusta nykyisillä ehdoillaan muun muassa kunnossapitovastuun vuoksi.
”Tämän kiinteistön kuntoarvio on jo semmoinen, ettei me voida ottaa sitä riskiä”, Virratvuori valottaa.
Virratvuoren mukaan esimerkiksi kiinteistön valtavia lämmityskustannuksia voisi pienentää lämmöntalteenottojärjestelmällä, mutta vuokrakiinteistöön investointi ei ole mielekästä.
Virratvuori toivoo myös uusia aktiivisia toimijoita yhdistykseen ja sen lokakuiseen syyskokoukseen. 400 hengen yhdistyksessä on tällä hetkellä neljä aktiivista talkoolaista.
Toisessa näkymässä yhdistys jatkaisi toimintaa yhteistyökumppanin kanssa. Kolmannessa Botania taas siirtyisi täysin uudelle toimijalle.

Virratvuori ei ota kantaa siihen, mikä tai kuka uusi toimija olisi. Puhtaan liiketaloudellisen toiminnan mahdollisuudet Virratvuori näkee Botaniassa rajallisina, mutta yritys- ja yhdistystoiminnan yhdistäminen voisi hänestä olla järkevää.
Virratvuori toivoo mahdollisen uuden toimijan tulevan pian opettelemaan toimintaa ja ottamaan vastuuta.
”Jos joku tai jotkut tästä on aidosti kiinnostunut, tähän voi tulla, yhdessä tai erikseen. Pääasia on se, että toiminta pystyisi jatkumaan pitkäkestoisella pohjalla. Me ollaan valmiita auttamaan ja tukemaan ja antamaan kaikki tieto ja taito, mikä meillä on.”
Neljännessä näkymässä ratkaisua ei löydy. Tällöin yhdistys aloittaisi Botaniassa alasajotoimet vuoden päästä. Toiminta lakkaisi heinäkuun 2018 loppuun mennessä.
Virratvuori suhtautuu tulevaan kuitenkin optimistisen realistisesti: ”Uskon, että jos tällä paikalla on arvoa ja merkitystä, niin kyllä tähän jokin ratkaisu tulee.”