SYL vaatii mahdollisuuksia kesäopiskeluun

Kesätyötilanne on huono vaikeassa taloustilanteessa ja vaikka Itä-Suomen kesätyötilanne on jopa parantunut edellisvuosista, jää täälläkin moni opiskelija ilman kesätöitä. Toimeentulotuen varaan siirtyminen on tehty hankalaksi, joten opiskelu kesällä on hyvä vaihtoehto monelle.
Suomen ylioppilaskuntien liitto vaatiikin yliopistoja tarjoamaan nykyistä parempia opintomahdollisuuksia kesäaikaan. SYL:n kannanotossa painotetaan, että kohtuullinen mahdollisuus opiskeluun ja sitä kautta opintotuen nostamiseen on jo perusturvakysymys.
”Kesäopetus ei saa kuitenkaan muuttua pakolliseksi opintojen nopeuttamiseksi. Kesätyöt ovat opiskelijalle paitsi tarpeellinen tulonlähde, myös monilla aloilla välttämättömyys työkokemuksen kerryttämiseksi”, painottaa SYL:n puheenjohtaja Matti Parpala.
”Vähimmäisvaatimuksena on yliopiston pitäminen avoinna läpi kesän. Opiskelu vaikeutuu kohtuuttomasti, jos kirjasto on viikkokausia suljettu”, sanoo puheenjohtaja Parpala.

Vaatimuslistassaan SYL määrittelee minimitason kesällä tarjottaville opintomahdollisuuksille. Kannanoton mukaan kesällä on tarjottava vähintäänkin tenttejä, ja yliopiston kirjastoineen tulee olla auki läpi koko kesän. Kesällä on järjestettävä myös tavallisia kursseja, joihin sisältyy lähiopetusta. Kursseja on järjestettävä kaikilla opintoaloilla tasapuolisesti, ei vain avoimen yliopiston näkökulmasta suosituimmilla. Opiskelun on kesälläkin oltava maksutonta. Ainoiden opiskelumahdollisuuksien tarjoaminen avoimen yliopiston kautta maksullisena ei ole hyväksyttävää.