SYL: Opiskelijaa tuettava jo opiskeluaikana

Suomen ylioppilaskuntien liitto ei usko opintolainahyvityksen lyhentävän tutkintojen suorittamisaikoja, eikä parantavan opintotuen kannustavuutta. SYL ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden liitto SAMOK jättivätkin yhteisen eriävän mielipiteen opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän ehdotukseen opintolainavähennysjärjestelmän kehittämisestä.
“Lainahyvitys ei kohdistu opiskeluaikaan vaan valmistuneille työelämään siirtyville, joiden taloudellinen asema on pääsääntöisesti parempi kuin opiskelijoiden. Meidän näkemyksemme mukaan opintososiaalisten etuuksien tulee realisoitua nimenomaan opiskeluaikana, jolloin tuen tarve on suurin.” SYL:n puheenjohtaja Jarno Lappalainen sanoo.

SYL ehdottaa, että nykyinen lainavähennysjärjestelmä tulisi korvata lukuvuosittaisella palkkiomallilla, jossa korkeakouluopiskelija saisi lukuvuosittain rahamääräisen etuuden edellisenä lukuvuonna nostamansa lainan perusteella seuraavana lukuvuonna. Kannustimen ehtona olisi, että opiskelija on suorittanut lukuvuoden aikana tietyn opintopistemäärän. SYL:n mukaan malli tukisi OKM:n mallia paremmin tehokasta ja suunnitelmallista opiskelua.

“Näemme, että vuosittainen lainakannustin vastaa parhaiten tavoitteisiin lisätä opintotuen käyttöastetta, päätoimista ja tavoitteellista opiskelua sekä opintolainan käytettävyyttä opiskeluaikaisen toimeentulon täydentämiseksi”, Lappalainen toteaa.