SYL: Lukukausimaksut eivät nopeuta valmistumista

Lukukausimaksut eivät edistä korkeakouluopiskelijoiden opintoja tai paranna korkeakoulujen läpäisyastetta. Tämän osoittaa SYL:n puheenjohtaja Matti Parpalan mukaan OECD:n eilen julkaisema Education at a Glance -raportti.
”On siis aika myöntää, että nämä suomalaisessakin keskustelussa aika ajoin kuullut väitteet eivät pidä paikkaansa”, toteaa Parpala.
Raportin mukaan läpäisyasteet ovat käyttökelpoinen mittari arvioitaessa korkeakoulujärjestelmien sisäistä tehokkuutta. Suomessa läpäisyaste pieksää OECD:n keskiarvon toisin kuin monissa maksullisen koulutuksen maissa.
”Yhdysvalloissa jopa yli puolet korkeakouluopintonsa aloittaneista jää ilman tutkintoa. Kaiken kaikkiaan tutkimus osoittaa, että lukukausimaksut ja läpäisyaste eivät korreloi keskenään.”

Läpäisyastetta voitaisiin SYL:n mukaan parantaa toisen asteen opinto-ohjausta parantamalla ja helpottamalla korkeakoulujärjestelmän sisäistä liikkuvuutta. Lisäksi haluttaisiin eroon välivuosista.
”älivuodet ovat keskeisin syy sille, että valmistumisikämme ovat korkeat. Olemme suhtautuneet positiivisesti valintajärjestelmien uudistamiseen, jolla pyritään parantamaan sekä korkeakoulutukseen pääsyä että alanvaihtokäytäntöjä”, toteaa Parpala.