SYL ja Tuhatkunta tyrmäävät perheenyhdistämisten hankaloittamisen

Teksti: Pasi Huttunen

Perheenyhdistämisiin suunnitteilla olevat tulorajat iskisivät Suomen ylioppilaskuntien liiton mukaan myös suomalaisiin opiskelijoihin. Suomalaisia opiskelijoita kannustetaan kansainvälistymään ja ulkomailla aikaa viettävät opiskelijat löytävät reissuiltaan usein myös elämänkumppanin. Vuosittain sadat suomalaisopiskelijat osallistuvat vaihto- ja harjoitteluohjelmiin EU:n ulkopuolisissa maissa.
“Emme ymmärrä mihin tällä lakimuutoksella pyritään. Jos lakiluonnos otettaisiin käyttöön nykyisessä muodossaan, opiskelijoiden heikko tulotaso estäisi puolison muuton Suomeen. Tällaisella lainsäädännöllä estettäisiin myös korkeakoulutetun pariskunnan tai perheen asuminen Suomessa väliaikaisesti heikon tulotason vuoksi. Huolemme on, että lainsäädäntö pakottaisi suomalaiset korkeakoulutetut muuttamaan ulkomaille ollakseen rakkaimpiensa kanssa. Tällaiseen aivovuotoon meillä ei ole varaa”, SYL:n puheenjohtaja Heikki Koponen toteaa.

Samoilla linjoilla on myös Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta.
”On käsittämätöntä ajatella, että Suomen kansalaisen mahdollisuutta tuoda puolisonsa ja lapsensa Suomeen rajoitettaisiin palkkapussin suuruuden perusteella. Samalla estettäisiin toimeentulorajan alle jäävien Suomen kansalaisten mahdollisuus elää elämäänsä Suomessa puolisonsa ja lastensa kanssa. Emme hyväksy tätä tapaa loukata yhdenvertaisuutta”, Tuhatkunnan puheenjohtaja Marianna Kupias sanoo.
Sisäministeriön lakiluonnoksen mukaan turvattu toimeentulo olisi edellytys perheenjäsenen oleskeluluvan myöntämiselle tilanteissa, joissa perheenkokoaja on saanut oleskeluluvan niin sanotun toissijaisen, humanitaarisen, suojelun perusteella. Jos perheenkokoajalla sen sijaan on pakolaisasema, turvattua toimeentuloa ei edellytetä, mikäli perheenjäsenet hakevat oleskelulupaa kolmen kuukauden sisällä pakolaisaseman myöntämisestä. Toimeentuloedellytys on sisäministeriön luonnoksessa osoitettu koskemaan myös Suomen kansalaisia.

SYL vetoaa sisäministeriöön ja hallitukseen, että suunnitelma tiukennuksista kuopattaisiin. Kokoomusopiskelijat vaatii, etteivät hallituspuolueet esitysluonnosta nimiinsä.