SYL ja SAMOK: ”Älkää veivatko opintotukea”

OPINTOTUKI – Opintotuki on taas kerran nostettu pöydälle mahdollisena rakenteellisen uudistuksen kohteena, kun hallitus kokoontuu 29. elokuuta budjettiriiheen etsimään keinoja kestävyysvajeen korjaamiseksi. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK toivovat hallituksen pitävän kiinni jo sovituista linjauksista opintotuen kehittämisessä.
”Opiskelijajärjestöissä tiedostetaan hallituksen huoli työurien pituudesta ja kestävyysvajeen hoitamisesta. Opintotuen jatkuvalla veivaamisella ei kuitenkaan saavuteta pidempiä työuria tai ratkaista kestävyysvajetta”, puheenjohtajat Marina Lampinen (SYL) ja Mikko Valtonen (SAMOK) toteavat.

Liittojen mukaan tie nopeampaan valmistumiseen opintotuen kiristämisen osalta on jo kuljettu loppuun. Vain hieman yli puolet korkeakouluopiskelijoista nostaa opintotukea. Opintotuen heikennysten arvioidaan laskevan tuen käyttöastetta entisestään.
Kaiken kukkuraksi keskustelussa on jäänyt huomiotta, että valmistusajat eivät ole keskeinen tekijä työurakeskustelussa, sillä opiskelijat siirtyvät työelämään jo ennen valmistumistaan. TEM:n mukaan 75 prosenttia opiskelijoista käy opintojensa ohessa ansiotyössä. Opintojen loppuvaiheessa 84 prosenttia opiskelijoista oli tehnyt opintoalaansa liittyviä töitä.
”Hallituksen haikailemat pidemmät työurat eivät toteudu enää uusilla opintotuen rakenteellisilla uudistuksilla. Siksi katseet tulee kohdistaa nyt muihin keinoihin. Joustavilla opetus- ja opiskelumenetelmillä sekä toimivan opiskelijahuollon avulla voidaan aidosti vaikuttaa sujuvampaan opiskeluun”, puheenjohtajat sanovat.

Opiskelijajärjestöt heittivät rakenneuudistuskeskusteluun jo aiemmin ehdotuksen YTHS:N palvelujen ulottamisesta myös ammattikorkeakouluopiskelijoille.